2-)Algoritma Geliştirme

Daha önceki yazımda yazılımların genel amacının var olan bir problemi çözmek olduğunu bunu iki şekilde yapabileceğimizi yazmıştım. Bu yazıda algoritmayı inceleyeceğiz.

Algoritmanın amacı belirli bir problemi çözmektir. Bunu üç şekilde yapabiliriz. Satır algoritması, akış diyagramı ve sözde koddur. Sözde kod satır kodunun daha kurallısı olduğundan anlatmaya gerek duymuyorum.

Simge

Adı

Örnek

Açıklamma

+

Toplama

C=A+B

A sayısı ile B sayısını toplar

Çıkarma

C=A-B

A sayısından B sayısını çıkarır

*

Çarpma

C=A*B

A sayısı ile B sayısını çarpar

/

Bölme

C=A/B

A sayısını B sayısına böler

=

Atama

C=A+B

A ve B sayısının toplamını C değişkenine atar

Büyük

A>B

A büyük B ise true(1) değilse false(0)

Küçük

A<B

A küçük B ise true(1) değilse false(0)

==

Eşit

A==B ya da A=B

A eşit B ise true(1) değilse false(0)

!=

Eşit Değil

A!=B ya da A<>B

A eşit değil B ise true(1) eşitse false(0)

>=

Büyük Eşit

A>=B

A büyük eşit B ise true(1) değilse false(0)

<=

Küçük Eşit

A<=B

A küçük eşit B ise true(1) değilse false(0)

 

 

Satır Algoritması

Sahte kod da denir. Herhangi bir programlama diline ihtiyaç duyulmaz. Bu yöntemde problem çözümü günlük konuşma diliyle ifade edilir.  Yazı diline yakın olması nedeniyle en basit algoritma ifade etme yoludur. Aşağıda hemen bir örnek verelim:

 

1.      Başla

2.      Oku (S1,S2)

3.      S3=S1*S2

4.      Yaz S3

5.      Dur

 

Akış Diyagramları

Koşul Karar Yapıları

Problemin çözümünde iki ya da daha fazla alternatif yol varsa koşul karar yapıları kullanılır.

Yazar: Burak GÜNDÜZ

Bana Ders Anlat © 2008-2022