Açık portları listeleme

İnternet portlarınız güvenlik için en büyük açıklarınız olabilir. Geçen derslerimizde portların öneminden ve nasıl kapatmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu derste portlarınızın durumunu görmenizi ve müdahale etmeniz gereken port modelini anlatacağız.

  Başlat > Çalıştır >cmd  komutu ile komut satırına geçin 

komut satırın “netstat -an” yazarak portlarınızın anlık durumlarını görebilirsiniz.

    LOCAL ADRES kısmındaki ip’nin sonunda “:” dan somraki  rakam port numaranızı göstermektedir.

Bana Ders Anlat © 2008-2022