Dosyaya son erişim tarihi: fileadate, filemtime ve filectime komutları

Adını verdiğimiz dosyaya son erişim tarihini bildirir. ne var ki bu bilgi Unix’in “epoch” biçimindedir: Örnek:

print (“Dosyanın son erişim tarihi:”);

$dosya_tarihi = fileadate( “bir_dosya.txt” );

print ( ” $dosya_tarihi ” );

Eğer bu dosyanın son erişim tarihi 28 Temmuz 2000, Cuma 24:00:00 ise, PHP, Browser penceresine 964731600 yazacaktır. Bu komutun ürettiği bilgiyi, date() fonksiyonu ile anlaşılabilir hale getirebiliriz:

print (“Dosyanın son erişim tarihi:”);

$dosya_tarihi = fileadate( “bir_dosya.txt” );

print date(“D d M Y G:i:s H”, $dosya_tarihi );

Bu kez PHP Browser penceresine 28 Jul 2000 242:00:00 00  yazdıracaktır. Tarih verilerinin date() fonksiyonu ile biçimlendirilmesini daha sonra ayrıntılı ele alacağız.

filemtime(), bir dosyanın son değiştirildiği tarihi; filectime(), ise oluşturulduğu tarihi, yine Unix Epoch biçiminde bildirir; bu verinin anlaşılır biçimde görüntülenmesi için PHP’nin date() fonksiyonu kullanılır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022