Düzenli İfadelerde Özel Karakterler

[\b]        Geri (Backspace) karakterini bulur.

\b          Belirtilen karakterle sınırlanan kelimeyi bulur: k\b, “hak mücadelesi” ifadesindeki birinci k’yı bulur; çünkü bu harf, bir kelime sınırlayıcıdır.

\B          Belirtilen karakterle sınırlanmayan kelime yoksa, başlayanı bulur: k\Bi, “üç kişi” ifadesindeki ‘ki’yi bulur.

\cX         X yerine yazacağımız kontrol karakterini bulur. Örneğin, \cA, Ctrl+A’yı, \cZ ise Ctrl+Z’yi bulur.

\d          0’dan 9’ya kadar bir rakamı bulur: IE\d, her ikisi de herhangi bir rakamla biten “IE5” ve “IE4” değerlerini ikisini de bulur,

\D          Herhangi bir ondalık işaretini bulur.

\f           Form-feed (kağıt çıkart) karakterini bulur.

\n          Newline (yeni satır) karakterini bulur.

\r           Return (satırbaşı) karakterini bulur.

\s          Boşluk (space) bulur.

\S          Yatay ve düşey sekme, kağıt-çıkart, yeni satır, satırbaşı ve boşluk dışındaki herhangi bir karakteri bulur.

\t           Yatay sekme (Tab) karakterini bulur.

\v          Düşey sekme karakterini bulur.

\w          Herhangi bir harf, rakam veya alt-çizgiyi bulur.

\W         Harf, rakam ve alt-çizgi dışındaki karakteri bulur.

\xHex     Verilen 16 tabanlı (Hexadecimal) sayıya uygun Escape karakterini bulur. Örneğin, \n25, % işaretini bulur.

///////////////////////KUTU BİTTİ///////////

Bu arada noktalama işaretlerini arattırırken, önlerine ters bölü işareti koymak gerekir. Ters bömü işaretini de yine önüne ters bölü işareti koyarak (\\) arttırabilirsiniz.

Bana Ders Anlat © 2008-2022