Gimp dekor filtreleri ( Add Bevel, Add Border, Coffee Stain, Fuzzy Border, Old Photo, Round Corners, Slide, Stencil Carve, Stencil Chrome)

Dekor filtreleri resimlere süslü kenarlıklar eklemek için kullanılır. Ayrıca bu filtrelerden bazıları resimlere değişik efektler de uygular.

Add Bevel: Resme hafif eğimli bir kenarlık ekler. Bump map filtresini resme uygular.

 • Kalınlık: Eğimin kalınlığını ayarlar. En büyük değeri 30 pikseldir.
 • Work on copy: Filtreyi öntanımlı olarak oluşturulan kopya üstünde uygular. Kutudaki seçimi kaldırarak filtreyi temel resim üstünde uygulayabilirsiniz.
 • Keep bump layer: Seçildiğinde bump map uygulamasını ayrı katman olarak oluşturur.

Add Border: Resme eklenecek kenarlığın kalınlık ve rengini belirleyebileceğimiz bir filtredir. Dört taraftaki kenarlıkların her biri farklı gölgelendirmeler ile renklendirilir, böylece resim kenarlıklardan yüksek bir görünümde olur. Temel resim üstünde değişiklik olmadan kenarlıklardan dolayı resim biraz genişler.

 • Border X size, Border Y size: Kenarlıkların kalınlığını piksel (1 ? 250 aralığında) olarak seçebiliriz.
 • Border color: Renk düğmesine bastığımızda açılan pencereden kenarlıkta kullanılmasını istediğimiz rengi seçiyoruz.
 • Delta value on color: Bu seçenek dört kenarın farklı gölgelendirmeyle renklendirilmesini sağlıyor. Böylece resme yükseltilmiş görünümü katılıyor. Çalışma mantığını şu şekilde denklemleştirebiliriz :

Üst gölge = Kenarlık rengi + Delta değeri

Sağ gölge = Kenarlık rengi – ½ Delta değeri

Alt gölge = Kenarlık rengi ? Delta değeri

sol gölge = Kenarlık rengi + ½ Delta değeri

Coffee Stain: Filtre resme kahve lekeleri ekler. Her bir leke bir katman olarak oluşturulur. Leke katmanları gelişi güzel resim üstüne yayılır. Lekeler ayrı katman olarak oluşturulduğundan bu katmanlar üstünde istediğiniz gibi oynamalar yapabilirsiniz.

 • Lekeler: Leke sayısını (1 ? 10 aralığında) ayarlar.
 • Darken only: Leke katmanları oluşturulduktan sonra lekelere resme ait görünümü verilmeli. Bunun için eğer bu ifade seçili olursa leke katmanlarının kipi ?sadece koyult? şeklinde olur. Böylece leke katmanları alttaki katmanlardaki piksellere bağlı olarak bir görünüm kazanır.

Fuzzy Border: Filtre uygulandığı resme hafif solgun bir kenarlık ekler. Kenarlık bulanık, girintili çıkıntılı bir görünümdedir. Filtre özelliklerini özelleştirerek renk, kalınlık ve solgunluk miktarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca isterseniz resme gölge de ekleyebilirsiniz.

 • Renk: Kenarlık rengini belirliyoruz.
 • Border size: Kenarlığın kalınlığını (1-300) piksel cinsinden belirliyoruz.
 • Blur border: Seçiliyse kenarlıklar bulanıklaştırılır.
 • Parçacıklık: Kenarlıklara eklenecek bulanıklık ve girinti efektinde kullanılacak piksel bloklarının boyutunu belirler.
 • Add shadow: Seçiliyse filtre uygulandığında kenarlıklara gölge eklenir.
 • Shadow weight: Add shadow seçiliyse uygulanacak gölgelenin saydamsızlığı belirlenir.
 • Work on copy: Seçiliyse çalışmanın bir kopyası yeni bir pencerede açılır ve filtre bu kopya üzerine uygulanır. Böylece temel resme dokunulmamış olur.
 • Flatten image: Seçili değilse gölge ve kenarlık için yeni katmanlar oluşur. Eğer seçiliyse bütün katmanlar birleştirilerek çalışma tek katman üstünde yapılır.

Old Photo: Filtre uygulandığı resme bulanık, soluk kahve rengi, eski fotoğraf görünümü verir.

 • Odak dışına çıkar: Seçiliyse resme bulanıklaştır filtresi uygulanır.
 • Border size: Sıfırdan büyük bir değer seçtiğinizde resme Fuzzy Border filtresi uygulanarak bulanık, girintili çıkıntılı bir kenarlık eklenir.
 • Renksiz: Seçildiğinde resme eskitme efektleri uygulanır böylece resim önce siyah beyaz renge çevrilir ve sonra soluk kahverengi görünüm katılır.
 • Benekle: Bu özelliği seçtiğinizde resim görünümü benek benek olur.
 • Work on copy: Filtreyi öntanımlı olarak oluşturulan kopya üstünde uygular. Kutudaki seçimi kaldırarak filtreyi temel resim üstünde uygulayabilirsiniz.

Round Corners: Bu filtre RGB ve gri ölçekli tek katmanlı resimlere uygulanabilir. Resmin köşelerini yuvarlaklaştırır. Ayrıca resme arkaplan katmanı ve gölge ekler.

 • Edge radius: Köşelerin yuvarlaklaştırılmasında kullanılan çemberin yarıçapıdır. Ön tanımlı değer 15?dir. Değer arttıkça görünüm daireye benzer.
 • Add drop-shadow: Seçiliyse köşeler yuvarlatıldıktan sonra resme gölge eklenir.
 • Shadow X/Y offset: Gölgelendirmenin uygulanacağı konumu belirler. Büyük değerler gölgeyi uzaklaştırırken küçük değerler gölgeyi resme yaklaştırır.
 • Blur radius: Uygulanacak gölgelendirme için bir de bulanıklaştırma yapılır. Burada bulanıklaştırma yarıçapı belirlenir. Bulanıklaştırma yarı çapı ve X / Y offset değerlerine bağlı olarak resim boyutu genişletilir.
 • Add background: Öntanımlı olarak bu özellilik seçilidir. Filtre varolan katmanın altına resmin arkaplan renginde başka bir arkaplan ekler. Bu yeni katmanın ebatları bulanıklık yarıçapı ve X / Y offset değerlerine bağlıdır.
 • Work on copy: Seçiliyse filtre yeni bir pencerede resmin kopyası üstüne uygulanır. Temel resim değişmemiş olur.

Slide: Resme siyah film karesi içinde beyaz boşluklar, yazı ve sayılar ekleyerek film şeridi görünümü verir. Eğer gerekiyorsa film şeridine uydurmak için resim kırpılır.

Eğer resmin genişliği yüksekliğinden fazla ise siyah kareler resmin alt ve üstüne, değilse sağ ve sol kenarlara eklenir. Kullanılacak yazı tipi ve rengini seçebilirsiniz. Filtre sadece RGB ve gri ölçekli resimlere uygulanabilir.

 • Metin: Alt ve üstte ( ya da sağ ve sol) görünecek yazı etiketidir. Çok kısa olmalıdır.
 • Sayı: Bu bölüme iki basamaklı bir sayı yazılır. Ayrıca filtre tarafından bu sayılara A harfi eklenir.
 • Yazı tipi: Metin için yazı tipini bu bölümden seçebilirsiniz.
 • Font color: Yazının rengini seçtiğimiz bölüm.
 • Work on copy: Filtreyi öntanımlı olarak oluşturulan kopya üstünde uygular. Kutudaki seçimi kaldırarak filtreyi temel resim üstünde uygulayabilirsiniz.

Stencil Carve: Bu filtre tek katmanlı gri ölçekli resimlerde çalışır. Katman seçim maskesi şeklinde oyma görünümü verilecek resmin kalıbı olarak kullanılır.

 • Image to carve: Hedefteki resmin belirlendiği yer. Açılır listeden resmimizi seçiyoruz.
 • Carve white areas: Seçiliyse (öntanımlı) kaynak resim kalıp olarak kullanılır. Beyaz bölgeler ön plana çıkar.

Stencil Chrome: Stencil Carve filtresi gibi gri ölçekli resimlerde çalışır. Özel bir kalıp kullanarak resme ya da seçili bölgeye krom efekti ekler.

 • Chrome saturation: Krom doygunluk değeri (-100 / 100 )
 • Chrome lightness: Krom parlaklık değeri (-100 / 100 )
 • Chrome factor: Uygulanacak krom efekti oranını ayarlar. (0,0 / 1,0 )
 • Environment map: Kullanılacak haritayı açılan listeden seçebilirsiniz.
 • Highlight balance: Parlak bölüm uyumu. Renk paletinden istediğimiz rengi seçiyoruz.
 • Chrome balance: Krom uyumu. Renk paletinden istediğimiz rengi belirliyoruz.
 • Chrome white areas: Seçiliyse resimdeki beyaz bölgeleri koyulaştırır.
Bana Ders Anlat © 2008-2022