gimp sanatsal filtreler ( Apply Canvas, GIMPressionist, Predator, Soft Glow, Van Gogh (LIC), WEAVE )

Apply Canvas: Uygulandığı bölgeye tablo (resim tuvali) görünümü katar. Filtre özelliklerini incelersek;

Direction: Tablo görünümü verme işlemine nereden başlanacağını ayarlar. Ayrıca bu şekilde ışıklandırmanın hangi yönden olacağını da belirlemiş oluruz.

Derinlik: Uygulanacak tuval efektinin miktarını ayarlar. Büyük değerler resimdeki detayların azalmasına neden olur.

Cartoon: Filtre koyu bölgeleri daha da koyulaştırarak sonradan

renklendirilmiş bir kara kalem çalışması izlenimi verir. Böylece resminiz renkli bir karikatüre dönüşmüş olur. Filtre ayarlarını incelediğimizde;

Mask radius: Filtrenin işlem yaptığı bölgeyi belirler. Büyük değerler ince siyah çizgiler oluştururken daha az detay verir. Küçük değerlerde ise resimdeki detaylar daha belirgindir.

Percent black: Resme eklenecek siyah renk miktarını ayarlar. Küçük değerler renkli bölgelerle koyu bölgeler arasında yumuşak bir geçiş yaparken büyük değerler çizgileri daha kalın, koyu ve belirgin hale getirir. Güzel bir sonuç için genelde ortalama değerler işinizi görür.

Clothify: Çalışmanıza örgü, kumaş gibi bir görünüm katar. Bunun için resme gürültü, bulanıklık ve map object filtrelerini uygular. Filtre özellikleri :

X, Y bulanıklığı: Uygulanacak bulanıklaştırma filtresinin değerlerini belirler.

Azimut : Resimde kullanılacak ışıklandırma yönünü belirler. Sıfır derece ile sol yönden başlar ve bu artış saat yönünde devam eder.

? Derinlik:
Işık kaynağının uzaklığını belirler. Değer arttıkça ışık miktarı azalır.

Cubism: Çalışmanıza yarı saydam dokuma kağıdı üzerinde küçük karelerden oluşturulmuş görünümü verir. Filtre özellikleri incelendiğinde;

Tile Size: Döşeme olarak kullanılacak karelerin büyüklüğünü belirler.

Tile Saturation: Kullanılacak karelerin saydamsızlığını belirler. Büyük değerler karelere daha kuvvetli bir görünüm katar bu da karelerin altında kalan bölgeyi görmemizi engeller. Küçük değerler karelerin arkasında kalan bölgeyi algılamamızı kolaylaştırır. Eğer değeri sıfır olarak belirler ve altta bulunan ?background colour? seçeneğini seçmezseniz sadece siyah renkte bir katman oluşur.

Use Background Color: Döşeme karelerini resmin bütün renklerinden oluşturur ve Tile Saturation değerine bağlı bir renk ölçeğiyle resmi boyar. Eğer Tile Saturation değeri küçük ise bu renk ölçeği arkaplan renginin görünmesine izin verir. Eğer resimde alfa kanalı var ise renk ölçeği de saydam olur.

GIMPressionist: İçerdiği özellikleri göz önüne aldığımızda bu filtre için sanatsal filtrelerin şahı diyebiliriz. GIMPressionist ile çalışmanıza pek çok özellik ekleyebilirsiniz. Kısaca bu özelliklerden bahsedelim :

  •  Önizleme : Yaptığınız değişikleri resim üzerinde gösterir. Önizleme yapabilmek için istediğiniz ayarları yaptıktan sonra uygula ve ardından güncelle düğmelerine basmanız gerekir.
  • Presets : Pek çok değişken seçim yapabileceğiniz bir liste sunar. Seçilen her bir değerin kağıt, fırça, renk, yerleştirme gibi seçilen değerlerle birleştirildiğini düşündüğümüzde karşımıza astronomik sayıda seçim yapabileceğimiz olasılığı çıkıyor. Bu özellikten dolayı filtre yazarı tarafından önemli bir özellik daha eklenmiş. Ayarlarla uğraşırken ilgi çekebilecek bir Preset bulursanız bunu saklamak ve hatta eklentinin yazarına göndermek için kaydetme imkânı tanıyor.
  • Paper: Resmimizi boyamada kullanılacak döşeme desenlerini bu bölümde yer alan listeden seçiyoruz. Seçtiğimiz döşemeyi hemen sağ tarafta bulunan pencereden önizleme yapabiliriz.
  • Brush: Boyamada kullanılacak fırçayı bu sekme altında yer alan listeden seçiyoruz. Listede yer alan fırçaların önizlemesini sağ tarafta bulunan ufak pencereden görebiliriz.
  • Orientation: Fırça darbelerinin yön uyumunu sağlar. Bir ressam her zaman aynı fırça açısını kullanmaz. Bazı efektleri belirginleştirmek için fırça darbelerinin yönlerini değiştirebilir. Bu sekme bize farklılaşma konusunda yardım eder.
  • Size: Fırça özelliklerini bu sekmeden belirliyoruz.
  • Placement : Fırça darbelerinin resim üzerinde dağılımı ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.
  • Color: Bu sekmede fırça darbelerinin rengi ve yapısı ayarlanır.
  • General: Arkaplan, gölge ve kabartma özellikleri ile ilgili ayarlamaları bu sekme altında yapıyoruz.
  • Oilify: Oilify filtresi resminize yağlı boya görünümü verir.

Filtre seçenekleri;

Mask Size: Resmi yağlı boyaya dönüştürmek için kullanılacak fırça maskesinin boyutunu belirler. Büyük değerler resimdeki detayların azalmasına neden olur.

Use Intensity Algorithm: İşlem kipini değiştirerek resimdeki renk ve detayların korunmasını sağlar.

Photocopy: Çalışmanıza fotokopi görünümü verir.

Filtre özelliklerini incelediğimizde;

Mask Radius: Büyük değerler beyaz bölgelerin çevresindeki siyah çizgileri kalınlaştırırken, küçük değerler koyuluğu azaltır ve daha fazla detay görülür.

Sharpness: 0.0-1.0 aralığında fotokopinin netliğini ayarlar.

Percent Black: Resimdeki koyuluk miktarını ayarlar. Küçük değerler renkli bölgeleri koyulaştırırken yumuşak, ince ve daha az belirgin çizgiler oluşturur. Büyük değerlerde ise çizgiler kalın, koyu ve nettir. İyi bir sonuç için orta değerler tavsiye edilir.

 Percent White: Bu değişken resimdeki beyaz piksellerin oranını artırır.

Predator: Çoğu korku filminde yaratıkların gözüyle çevre ve insanlar, detaysız sadece sınırları belirginleştirecek birkaç ana renk ile gösterilir. Predator filtresi uygulandığında resimlere bu görünümü verir. Alfa kanalı yoksa resme ekler. Ayrıca RGB formatındaki resimlerde daha iyi sonuç verir.

Filtre seçeneklerini incelediğimizde;

Edge Amount : Sınır tanımlamasını ayarlar. Büyük değerler daha çok sınırı belirginleştirerek nesnelerin detayını arttırır.

Pikselleştir: Eğer seçiliyse resme Predator filtresinden önce bulanıklaştır başlığı altında bulunan Pixelize filtresini uygular.

Pixel Amount: Kullanılacak piksellerin boyutunu ayarlar. Aslında bu seçenek resmin çözünürlüğünün azalmasına neden olur.

Keep Selection: Filtrenin varsa sadece seçili bölgeye uygulanmasını sağlar. Bir seçim bölgesi yoksa filtre tüm katmana uygulanır.

Separate Layer: Seçimi durumunda aktif katman kopyalanır ve filtre bu kopya katmana uygulanır. Asıl katman filtreden etkilenmemiş olur.

Soft Glow: Resme beyaz renkli hafif parlak bir ışıklandırma katar.

Filtre seçenekleri;

Glow radius: Kullanılacak efektin keskinliğini ayarlar.

Brightness: Resimdeki aydınlık bölgelere uygulanacak arttırımın derecesini kontrol eder.

Sharpness : Filtrenin resmi ne kadar etkileyeceğini ayarlar.

Van Gogh (LIC): LIC ifadesinin açılımı Line Integral Convolution’dır. (Çizgisel integral) Filtrenin yazarı eklentiye böyle bir matematiksel terim adı vermek istemiş. Filtre bir resme yönlü bulanıklık eklemek (astigmatizm) ya da kumaş dokuma desenleri oluşturmak için kullanılır. Bulanıklık efekti eklemek için With Source Image ifadesini seçmeniz gerekir. Bir dokuma oluşturmak için de ?with white noise? seçili olmalıdır.

Filtre seçeneklerini incelediğimizde ;

Effect Channel: Hue, Saturation veya Brightness kanallarından birini ekler.

Effect Operator: Derivative seçeneği Gradyan?ı tersine çevirir.

Filter Length: Resme bulanıklık uygulandığında miktarını belirler. Ayrıca doku deseni oluşturulduğunda küçük değerler düz, büyük değerler ise pürüzlü yüzeyler oluşturur.

Noise agnitude: Resimdeki beyaz gürültünün miktarını ayarlar.

Integration Steps:
Doku deseni oluşturmada kullanılacak gradyan haritasının etkisini belirler.

Minimum/Maximum Values: Bu değerler doku deseninin kontrast ayarını düzenler. Küçük değerler yüksek kontrastta ve büyük değerler düşük kontrastta sonuç verir.

WEAVE: Resme kalın şeritlerden örgü ile örülmüş görünümü katar. Filtre özelliklerinde bu örgünün görünümüyle ilgili bulunan ayarlar.

Ribbon Width: Şeritlerin genişliği

Ribbon Spacing:Şeritler arasındaki boşluk

Shadow Darkness:Gölge koyuluğu

Shadow Depth: Gölge derinliği

Thread Length: Örgü ipliğinin uzunluğu

Thread Density: İpliğin yoğunluğu

Thread Intensity: İpliğin kullanılma miktarı

Bana Ders Anlat © 2008-2022