Jacascript onError, onAbort

Ziyaretçinin Browser?ı açmak üzere olduğu sayfayı transfer hatası yüzünden açamaz, HTML veya Javascript kodunu doğru yorumlayamazsa, Error (hata) olayı oluşur. Javascript, sadece kendisine ilişkin hata durumlarını onError ile yakalayabilir.

Javascript?in Browser penceresiyle ilgili hatasını yakalamak istediğiniz kod, HTML?in HEAD bölümünde, SCRIPT etiketleri içinde ve “window.onerror” kelimeleri küçük harfle yazılmış olarak bulunmalıdır:

window.onerror=hataHalinde() 	function hataHalinde (message, url, lineNumber) 	{ 			messageList = new Array() 			urlList = new Array() 			lineNumberList = new Array() 			messageList[messageList.length] = message 			urlList[urlList.length] = url 			lineNumberList[lineNumberList.length] = lineNumber 			alert(messageList[0] + 			"\ndosya adı " + urlList[0] + 			"\nsatır sayisi " + lineNumberList[0]) 	return true 	} 

Bu kodu üzerinde çalıştığınız Javascript kodu içeren bir HTML sayfasına yerleştirdiğiniz taktirde olabilecek hatalar bir Uyarı kutusuyla size bildirilir. Sayfanın ve Javascript?in hatasız çalıştığını anladıktan sonra bu kodu kaldırabilirsiniz.

Javascript, sayfalarınızdaki grafik unsurların da hata halini yakalayabilir. HTTP iletişiminde, en sık görülen transfer hatası grafik unsurların aktarılması sırasında olur; ayrıca HTML tasarımı sırasında grafik dosyalarının sayfaya veya sitenin kök dizinine göre göreli adresinin yazılmasında sık yapılan hatalar, grafik unsurların aktarılmasını engeller. Bu tür hatalarda ziyaretçinizi şu Javascript koduyla uyararabilirsiniz:

<IMG NAME="resim01" SCR="resim1.gif" orError="alert(?resim1.gif aktarılamıyor; özür dileriz?)"> 

Sayfalarınıza koyduğunuz grafik unsurlar ziyaretçilerinizin sabrını taşırır da, grafiklerin sonuna kadar aktarılmasını beklemeden Browser?ın Stop düğmesini tıklarlarsa, bunun sayfanız için kötü sonuçları olabilir. Grafik unsurlara bağlantı belirten alan haritaları (AREA, MAP) etiketleri koymuş olabilirsiniz. Ziyaretçinin Browser?ının Stop düğmesini tıklaması, Javascript açısından abort (yarıda kes) olayının doğması demektir; bunu onAbort ile yönlendirebilirsiniz. Bu yönlendiriciden yararlanarak ziyaretçiye sayfanın eksik olduğunu bildirmeniz yerinde olur. Bunun için IMG etiketini şöyle yazabilirsiniz:

<IMG NAME="resim01"    SCR="resim1.gif"    onAbort="alert('Sayfanının bütün unsurları aktarılamadı;' +           ' beklediğiniz sonucu alabilmek için bütün' +           ' unsurların aktarılması yerinde olur')"> 
Bana Ders Anlat © 2008-2022