Javascrip window.history metodu, ziyaret edilen önceki sayfaları açma

Window’ history metodu ile ziyaret ettiğiniz önceki sayfalara ulaşabilirsiniz.
<A HREF=”javascript: window.history. go( -1 ) ” title=”Java Script Dersi – nesneler”> Geri Gidiniz </a>

Bir önceki sayfaya -1 ile ulaşabilirsiniz. Bu değeri arttırarak daha önceki sayfalara da ulaşım sağlanabilir.
Ya da history.back() için history.go(-1) ve history.forward() için history.go(1) de yazabilirsiniz.

Bana Ders Anlat © 2008-2022