javascript clientX, javascript clientY

javascript clientX özelliği, pencerenin içerik alanında fare işaretçisinin soldan olan uzaklığını, javascript clientY özelliği ise üstten olan uzaklığını verir. Firefox ve Opera tarayıcılarında sadece okunabilir olan bu özelliklere Internet Explorer tarayıcısında değer atanabilir.

<div id=”ornekDiv” style=”width:200px; height:40px; background-color:#CCDDFF; padding:10px;”>

</div>

<script type=”text/javascript”>

var div = document.getElementById(‘ornekDiv’);

function fareOku(olay) {
olay = olay || event;
var yazilacak = “Soldan = ” + olay.clientX + “<br/>” + “Üstten = ” + olay.clientY;
div.innerHTML = yazilacak;
}

document.onmousemove = fareOku;

</script>

Bana Ders Anlat © 2008-2022