Javascript currentTarget

event.currentTarget özelliği, olay akışı sırasında, içinde bulunduğu Olay dinleyicisinin kayıtlı olduğu elementin referansını verir.
Sözdizimi

siradaki = event.currentTarget

Dönüş Değeri
siradaki Sıradaki elementin referansı.

Aşağıdaki örnek, içiçe eklenmiş DIV elementlerinde onclick olayının akışını göstermektedir.

<style type=”text/css”>
#div1, #div2, #div3 {
padding:10px;
color:white;
margin:10px;
text-align:center;
}
#div1 {
width:150px;
background-color:#338800;
}
#div2 {
background-color:#77CC00;
}
#div3 {
background-color:#55AA00;
}
</style>

<div id=”div1″>
<b>DIV-1</b>
<div id=”div2″>
<b>DIV-2</b>
<div id=”div3″>
<b>DIV-3</b>
</div>
</div>
</div>

<script type=”text/javascript”>
function kontrol(olay)
{
olay = olay || event;
var yaz = “event.target.id : ” + olay.target.id;
yaz += “\nevent.currentTarget.id : ” + olay.currentTarget.id;
alert(yaz);
}

document.getElementById(‘div1’).onclick = kontrol;
document.getElementById(‘div2’).onclick = kontrol;
document.getElementById(‘div3’).onclick = kontrol;
</script>

Bana Ders Anlat © 2008-2022