Javascript for döngüsü

Diyelim ki, sitenizde santigrad dereceyi fahrenhayt dereceye çeviren tablo sunmak istiyorsunuz. 0?dan 100?e kadar bütün santigrad derecelerin (fahrenhayt = santigrad * 9 / 5 + 32 ) formülüyle karşılığını bulup, bir tabloya yazabilirsiniz. Hesabı

yapmanın güçlüğünün yanı sıra, HTML kodunuz tam 100 adet <TR><TD>..</TD><TD>..</TD></TR> kodu içerecektir. Oysa bunu iki satırlık bir Javascript kodu ile Browser?a yaptırabilirsiniz. Aşağıdaki kodu, dongu1.htm adıyla kaydedin ve Browser?ınızda açın:

 

<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <TITLE>Javascript'te döngü</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2"> <!-- Javascript kodunu eski sürüm Browserlardan saklayalim // santigrad-fahrenhayt tablosu document.writeln("<TABLE Border=\"1\">") document.writeln("<TR><TD>Santigrad</TD><TD>Fahrenhayt</TD></TR>") for (santigrad = 0; santigrad <= 100; ++santigrad) 	{ 	fahrenhayt = santigrad * 9 / 5 + 32 	document.writeln("<TR><TD>" + santigrad + "</TD><TD>" + fahrenhayt + "</TD></TR>") 	} document.writeln("</TABLE>") // --> </SCRIPT> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> 

Burada “for” ifadesiyle tekrarlanan bir döngü oluşturuyoruz. “for” döngüsüne geçmeden Javascript?e, sayfaya bir kaç HTML komutu göndermesini bildiriyoruz; bu komutlar sayfada bir tablo başlatıyor; tablonun birinci sırasına iki kutu oluşturarak, içlerine “Santigrad” ve “Fahrenhayt” yazıyor. Şimdi asıl, “for” ifadesi üzerinde duralım:

“for” ile oluşturacağımız döngü, bir sayaca göre ilerler. Burada sayaç olarak “santigrad” adında bir değişken oluşturuyoruz, Javascript?e “Santigrad adında bir değişken yap, içine 0 değerini koy; ve bu değişken 100?den küçük veya 100?e eşit ise bazı işler yap!” demiş oluyoruz. Bu arada Javascript, diğer dillerin benzeri komutuna göre bize bir kolaylık sağlıyor: Javascript?in her döngü yapacağı işten sonra santigrad?ın mevcut değerine 1 eklemesini aynı satırda ve kolayca sağlıyoruz. “for” işleminin başladığını belirten açılan süslü parantezden sonra Javascript?e her döngüde yapacağı iki işi bildiriyoruz:

	fahrenhayt = santigrad * 9 / 5 + 32 

Bu komutla Javascript, “fahrenhayt” adını verdiği bir değişken oluşturuyor ve ilk değer olarak, santigrad değişkeninin değerini 9 ile çarpıp, 5?e bölüyor, bulduğu sayıya 32 ekliyor. ilk turda, santigrad değişkeninin değeri 0 olduğuna göre, fahrenhayt değişkeninin değeri 32 olarak bulunuyor; ve Javascript ikinci işe geçiyor:

document.writeln("<TR><TD>" + santigrad + "</TD><TD>" + fahrenhayt + "</TD></TR>") 

Bu iş ise, sayfaya bir tablo sırası ile bir tablo kutusu göndermek; bu kutunun içine santigrad değişkeninin değerini yazmak; sonra bu kutuyu kapatıp yeni bir kutu açmak; bu kutunun içine fahrenhayt değişkenini değerini yazarak, kutuyu ve tablo sırasını kapatmaktan ibaret.

Javascript, birinci turu bitirdiğinde, “for” komutunun tayin ettiği ölçüde sayaç değişkeninin arttırıp veya azaltıp, ikinci tura başlayacaktır. Bu ne zamana kadar böyle devam edip gidecektir? Sayaç değişkeninin değeri, tayin ettiğiniz sınına ulaşıncaya kadar. Nedir bu sınır: santigrad değişkeninin değerinin 100?e eşitlenmesi. Bu kadar uzun bir tablo vermek istemiyorsanız, bu değeri istediğiniz bir sayıya indirebilirsiniz ve sayacı birer birer arttırma yerine, mesela beşer beşer attırabilirsiniz. Sayacı beşer-beşer arttırmak için “for” komutunun son argümanını “santigrad +=5” şeklinde yazmalısınız.

Bana Ders Anlat © 2008-2022