Javascript If … Else (Eğer .. Diğer) yapısı

If … Else (Eğer .. Diğer)

Kimi zaman bu kadar çok seçeneğe tek tek “if” ifadesi yazmak gerekmeyen durumlar olabilir. Javascript?e “Eğer şu değişkenin değeri şu işe şunu yap, diğer bütün durumlarda ise şunu yap!” demek istiyebilirsiniz. “If… Else” ifadesi ile bunu sağlarız.

denetim1.?in dört “if” ifadesini de silin ve yerine şunları yazın:

if (secilenYemek != "Adana Kebap")
{
document.tarifForm.tarif.value=secilenYemek + " tarifini veremiyoruz!"
}
else
{
document.tarifForm.tarif.value="Adana Kebap Tarifini asağıda sunuyoruz:"
}

Bu sayfayı denetim2.htm adıyla kaydedin ve Browser?inizde açın. Şimdi dikkatimizi şu satıra verelim:

if (secilenYemek != "Adana Kebap")

Yukarıda öğrendiğimize göre, bu satırdaki ifadede Javascript?e “Ey Javascript, ?secilenYemek? adlı değişkenin değerine bak; orada gördüğün metin, ?Adana Kebap? alfanümerik değeri ile aynı değil ise, bu satırdan hemen sonraki işi yap!” demiş oluyoruz. Buradaki “aynı değil ise” ifadesini, “!=” işaretleriyle sağlıyoruz; “hemen sonraki iş” ifadesinin de bir karşılaştırma komutu doğru sonuç verirse, Javascript?in bu karşılaştırma komutundan hemen sonra gelen satırdaki işi yapmasından kaynaklandığını hatırlıyorsunuz. Ziyaretçi “Adana Kebap” seçeneğini seçmedi ise, “Seçim, Adana Kebap değil ise” sorgulamasının sonucu doğru olacak, ve Javascript

"document.tarifForm.tarif.value=secilenYemek + " tarifini veremiyoruz!"

komutunu icra ederek, ekrana “secilenYemek” değişkeninin değeri yazacak ve buna “tarifini veremiyoruz!” kelimelerini ekleyecektir. Sorgulamanın sonucu doğru değil ise, yani ziyaretçi Adana Kebap?ı seçmişse, Javascript sorgulamanın sonucunun “diğer” sınıfına girdiğini anlayacak ve “Else” ifadesini icra edecektir. Yani ekrana “Adana Kebap Tarifini aşağıda sunuyoruz:” yazacaktır. (Tarifi vermediğimizin üzerinde de durmayın. İlerde bu tür uzun ifadeleri Javascript ile sayfaya yazdırmanın yollarını da göreceğiz.)

Özetlersek, “if” ifadesinde ileri sürdüğünüz şart doğru ise ilk komut dizisi, doğru değilse “Else” bölümündeki komut dizisi icra edilir

Bana Ders Anlat © 2008-2022