Javascript ile Dinamik HTML

Javascript ile Dinamik HTML: Bu kadar uğraşıp, Javascript öğrenmemizin, iki amacı olabilir; ziyaretçi ile etkileşme ve HTML yapılması imkanı bulunmayan görsel etkileri oluşturma. Ziyaretçinin Form yoluyla size vereceği bilgileri, yapacağı tercihleri ve bunları tutan değişkenlerin değerlerini nasıl belirleyeceğimizi ve kullanabileceğimizi ana hatlarıyla gördük.  Buraya kadar edindiğimiz bilgilerden yararlanmak ve bunları sayfalarımızın içeriğine bağlı olarak gerçek durumlara uygulamak tabir yerinde ise kolay. Javascript?in Browser ve HTML olaylarını (MouseOver, Click, Change gibi) yönlendirmekte kullandığı yönlendiricilerinden (onMouseOver, onClick, onChange gibi) yararlanarak, sayfalarımızda belki de Javascript?i icad edenlerin hiç de niyet etmedikleri bir tarzda da kullanabiliriz. Bu bölümde Javascript ile oynayabileceğimiz görsel oyunları veya Javascript-Layer ve Javascript-CSS ilişkilerini ele alacağız.

Fakat önce kısaca Dinamik HTML?in (DHTML) imkan ve yeteneklerinden söz edelim. HTML ile DHTML arasındaki fark, ikincisinin stil komutları, iki boyutlu tasarıma üst üste yığılan katmanları ekleyerek üçüncü boyutu getiren ve veritabanı ile çoklu-ortam ürünleri ile klasik Web unsurları arasında bağ kuran teknolojiler içermesidir. DHTML, HTML?e ek etiket getirmez; mevcut etiketlere ilave özellik ve nitelik kazandırır. Bunu CSS (Cascading Style Sheets) teknolojisi sağlar. Ayrıca DHTML yoluyla, HTML?in bilinen etiketlerinin bilinen özellikleri, ziyaretçinin sayfanızda yapacağı tercihlere, tutum ve davranışlarına göre dinamik olarak değişmesini programlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, DHTML, HTML etiketlerinin program yoluyla dinamik hale getirilmesi demektir.

Browser dünyasında IE, bir HTML sayfasındaki bütün unsurların programlanmasına imkan veren ve adına Element Modeli denen bir yöntem uygulayabilir. Fakat bunu yaptığınızda, bu kez Netscape?in bu modeli tanımayan yorum tarzına takılabilirsiniz. Başka bir ifadeyle, IE için bir sayfanın tümü, programlandığı belirtilmeden programlanabilir. Bir örnek verelim. H1 etiketini tanırsınız ve sürekli kullanırsınız; H1 olarak etiketlenmiş bir metnin MouseOver olayı ile ilgisi olamaz, diye düşünebilirsiniz. O halde şu kodu herhangi bir sayfaya yerleştirin: <H1 onMouseOver=”this.style.color = ?red?;” onMouseOut=”this.style.color = ?black?;” >Beni Kırmızı Yap!</H1> Sonra bu sayfayı önce IE ile sonra Netscape ile açın; her ikisinde de Mouse işaretçisini “Beni Kırmızı Yap!” kelimelerinin üzerine getirin ve geri çekin. Bu deneyden sonra hayalkırıklığına kapılmayın; aynı etkiyi Netscape ile de sağlamanız mümkün; fakat bunu Javascript programı ile yapabilirsiniz.

Şimdi bu tür Javascript programlarının örneklerini görelim.

Hakkı Öcal Javascript dersleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022