Javascript ile string deki bir elemanı silme

Javascript ile string deki bir elemanı silme
String.prototype.removeCharAt = function(ind){
var string_one = this.slice(0, ind);
var string_two = this.slice(ind + 1, this.length);
var final_string = string_one.concat(string_two);
return final_string;
}

var string = “This is a statement”;
var cutoff = string.removeCharAt(2); // returns “Tis is a statement”
var cutoff_2 = string.removeCharAt(5); // returns “This i a statement”

Bana Ders Anlat © 2008-2022