Javascript Mantıksal İşlemler

Javascript, karşılaştırma işlemini Boolean (.. ve .. doğru ise … yap!) mantıksal işlemlerini kullanarak da yapabilir. Burada, Boolean mantığından kısaca söz edelim. Şimdi, bir baba, kızı Ayşe ile oğlu Ali?ye diyor ki, “İkiniz de sınıfını geçerseniz, bu yıl sizi Antalya?ya deniz kenarında bir ay geçirmek üzere teyzenizin evine göndereceğiz!” Ali sınıfını geçer, Ayşe geçemezse iki çocuk da teyzelerine

gidemeyecekler; Ali sınıfını geçer, Ayşe de geçerse, iki çocuk da Antalya?ya gidecek; Ali de, Ayşe de sınıflarını geçemezse, iki çocuk da yaz tatilini oturdukları yerde geçirecekler.

Javascript?in Boolean mantığını sorgulama işaretleri şunlardır:

&&	Mantıksal Ve: iki koşul da doğru.
|| Mantıksal Veya: ya birinci, ya da ikinci koşul doğru.
! Mantıksal Değil: Tek koşula uygulanır; koşul doğru ise
sonuç false (yanlış), koşul yanlış ise sonuç true (doğru) olur.

Bu mantığı, şimdi Boolean ifadesi haline getirelim:

Ali=geçti && Ayşe=geçti : çocukların ikisi de tatile gidiyor.
Ali=geçti || Ayşe=geçti : çocukların ikisi de tatile gidemiyor.
!(Ali=geçti) : çocukların ikisi de tatile gidemiyor.
!(Ayşe=geçti) : çocukların ikisi de tatile gidemiyor.
Bana Ders Anlat © 2008-2022