Javascript Olaylar

Browser programları, olaylı bir yaşama sahiptir! Ya bilgisayar sistemi, ya da kullanıcı (ziyaretçi), sürekli bir takım olayların (Event) oluşmasına sebep olurlar. Ya Mouse?un bir düğmesine basılır “Click” adı verilen olay oluşur; ya klavyede bir tuşa

 basılır, “KeyDown” olayı oluşur. Bir HTML sayfasının yüklenmesi biterse “Load,” sayfadan çıkma işlemi tamamlanırsa “unLoad” olayı olur. Her Pencere, Browser veya Kullanıcı olayına karşılık, Javascript?in bir Olay Yönlendiricisi (Event Handler) vardır. Olay Yönlendirici, olayın adını taşır. Örneğin, kullanıcının Mouse?un bir düğmesini tıklaması, Click, bu olayı karşılayan ve yönlendiren metod ise onClick (tıklandığında, tıklama halinde) adını taşır. Javascript programcısı olarak bu olayların tümü bizi ilgilendirmediği gibi, nesnelerimiz de çoğunlukla bu olaylara ilgi göstermezler. Bizi yakından ilgilendiren nesneler ve onların olaylarla ilgisini …… tabloda görebilirsiniz.

 

Event Handler?ları, bir tür adlandırılmış ama içi boş fonksiyonlar gibi düşünebilirsiniz. Programcı olarak bize düşen, bu olay karşısında olay yöndendiricisinin ne yapmasını istediğimi belirtmekten ibarettir. Event Handler?lar, daha önceden hazırladığımız bir fonksiyonu göreve çağırabilir; veya hemen oracıkta bir Javascript metodunu da devreye sokabiliriz. Mesela:

<INPUT TYPE="text" SIZE=50 MAXLENGTH=100 NAME="soyadi" onChange="denetle(this)"> 

Ziyaretçi bu INPUT kutusuna soyadını yazdığında, kutunun içeriği değişmiş olacak ve bu Change (değişiklik) olayı, kendisini yöndendiren onChange sayesinde, önceden hazırladığımız “denetle()” isimli fonksiyonu çağıracaktır. Burada gördüğünüz “this” (bu) kelimesi, Javascript?e fonksiyonun istediği değer kümesi olarak bu nesnenin içeriğini vermesini bildiriyor. İlerde örneklerde bunu sık sık kullandığımızı göreceksiniz. Şimdi sık kullandığımız olayları ve yönlendirilcilerini daha yakından tanıyalım:

Bana Ders Anlat © 2008-2022