Javascript onSubmit

Javascript?in, HTML?i tamamladığı noktaların başında Form ve Form yoluyla elde edilecek bilgilerle ilgili işlemler gelir. Bu işlemlerin başında ise Form?daki bilgilerin Server?a gönderilmeden önce, daha Browser?da iken doğrulanması ve

 hatalardan arındırılması vardır. Javascript, bunu ziyaretçinin formda, Submit (Gönder) olayına yol açan herhangi bir düğmenin tıklanması halinde yapar. Bir form, ziyaretçi tarafından türü Submit olan bir düğmenin tıklanması halinde, Browser tarafından HTTP protokolü ile Server?a gönderilir. Javascript, onSubmit yönlendiricisi ile bu olaya ilişkin işler yapabilir, fonksiyonlar icra edebilir. Fakat burada dikkat edeceğiniz nokta, “Submit” olayına engel olmamak veya bu işlemi şarta bağladı iseniz, bu şartın yerine gelmesini sağlamaktır. Bunu bir örnek üzerinde görelim. Diyelim ki, HTML sayfanızda, şuna benzer bir FORM etiketi var:

 

<FORM ACTION="form_islem.pl" METHOD="post" onSubmit="onayla()"> 

Burada adı geçen “onayla()” fonksiyonu HTML?in HEAD bölümünde yer alıyor ve şuna benzer komutlar içeriyor:

//onSubmit olayını yönlendirme fonksiyonu function onayla() { 	confirm(?Bu siparişi vermek istediğinizden emin misiniz??); 	} 

İlk bakışta böyle bir “tuzak,” formun bir kere daha onaylandıktan sonra gönderileceğini düşündürebilir. Burada gördüğünüz “confirm” komutu, Javascript?e, Browser?ın kullanıcıdan OK (Tamam) ve Cancel (İptal) yazılı bir kutu ile onay almasını sağlar. Kullanıcı OK düğmesini tıklarsa, Browser, Javascript?e “true” (doğru), kullanıcı Cancel (İptal) düğmesini tıklarsa “false” (yanlış) değeri gönderecektir; sanılabilir ki, Javascript?e “true” değeri dönerse formu gönderilecek, fakat “false” değeri dönerse form gitmeyecektir.

Bu doğru değil! Her iki değerde de form gidecektir; çünkü, yukarıdaki kodda Browser?ın Confirm kutusunun oluşturacağı değerin türü ile onSubmit olay yönlendiricisi arasında bir bağ kurulmuyor; başka bir deyişle onSumbit?e kendisine dönmesi gereken bir sonuç olduğu bildirilmiyor. Bunu “return” anahtar kelimesiyle sağlarız. “return” (anlamı: geri dön) kelimesi, bir fonksiyona kendisini göreve çağıran unsura mutlaka bir değer göndermesi gerektiğini bildirir. “return” kelimesini kullanarak, Form etiketini şöyle yazabiliriz:

<FORM ACTION="form_islem.pl" METHOD="post" onSubmit="return onayla()"> 

Dolayısıyla “onayla()” fonksiyonuna da kendisini göreve çağıran komuta bir sonuç ulaştırması gerektiğini bildtirmemiz gerekir:

//onSubmit olayını yönlendirme fonksiyonu function onayla() { return confirm(?Bu siparişi vermek istediğinizden emin misiniz??); }

 

Bu durumda kullanıcı/ziyaretçi “confirm” kutusunun OK (Tamam) düğmesini tıklarsa onSubmit yönlendiricisi Form?u belirtilen CGI programına, işlenmek üzere, gönderecek; Cancel (İptal) düğmesi tıklanırsa, onSubmit yönlendiricisi submit olayını durduracaktır

Bana Ders Anlat © 2008-2022