Javascript Password k( şifre) ullanımı

Form nesnesinin Javascript yoluyla mutlaka kullanmak isteyeceğiniz bir ögesi, Password (Parola) nesnesidir. Ziyaretçinin, Password olarak nitelediğiniz INPUT kutusuna yazdığı metin, kendisine * olarak görünür; fakat Browser ve dolayısıyla  Javascript bu metni bilir. Javascript?in ilk sürümlerinde Password nesnesinin değeri Javascript tarafından bilinemezdi; fakat 1.1 sürümü ile Javascript bu nesnenin de bütün kontrolünü ele geçirdi. Aşağıdaki kodu parola.htm adıyla kaydederseniz, Password nesnesinin de değerini elde ederek, kullanabileceğinizi göreceksiniz.

<html> <head> <title>Parolayı Görüntüle</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript1.2"> function parolaNedir() 	{ alert("\nisim --->" + document.form1.gizli.name + "\ndeger --->" + document.form1.gizli.value) 	} </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <FORM NAME="form1"> <BR> <B>Lütfen parola olarak herhangi bir kelime yazıp düğmeyi tıklayın:</B> <BR><BR> <INPUT TYPE="password" NAME="gizli" SIZE="15"> <INPUT TYPE="button" NAME="goster" VALUE="Metni görmek için tiklayin" onClick="parolaNedir()"> </FORM> </BODY> </HTML> 

Burada herhangi bir form unsuru gibi, form1?in “gizli” adlı nesnesinin değerini alarak Uyarı kutusunda gösteriyoruz. Gerçek bir programda, bu değeri bir liste ile karşılaştırarak, kullanabilirsiniz. Ancak bu karşılaştırma işleminin ziyaretçinin bilgisayarında değil, Server?da yapılması gerekir; bunun için Password nesnesinin değerinin bir CGI programında veya ASP uygulamasında değerlendirilmesi gerekir. Browser?lar bunu bildikleri için Password nesnesini daima Server?a yollarlar. Bunu sınamak istiyorsanız, yukarıdaki kod Browser?ınızda açıkken, düğmeyi tıklamayın, klavyede Enter tuşuna basın!

Hakkı Öcal Javascript dersleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022