Javascript pencere kullanımı

Şu ana kadar yazdığımız bir çok Javascript kodunda Navigator penceresinin bazı özelliklerini kullandık: width (genişlik), height (yükseklik), toolbar (araç çubuğu) gibi. Şimdi bu özellikleri toplu olarak sıralayalım:

 

width

Navigator?ın sayfanın görüntülenmesi için ekrandaki temiz alanının piksel olarak genişliği.

height

Navigator?ın sayfanın görüntülenmesi için ekrandaki temiz alanının piksel olarak yüksekliği.

toolbar

Navigator?ın araç çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

menubar

Navigator?ın menü çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

scrollbars

Navigator?ın sağ ve alt kenardaki kaydırma çubuklarının gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

resizable

Navigator penceresinin büyütülebilir-küçültülebilir olması (=1) veya olmaması (=0).

status

Navigator penceresinin alt kenarındaki mesaj çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

location

Navigator penceresinin URL adres çubunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

directories

Netscape?de ikinci araç çubunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).

copyhistory

Mevcut Navigator penceresinin history kaydının (daha önce ziyaret edilen URl adreslerinin tutulduğu çizelgenin) yeni pencereye de kopyalanması.

outerWidth

Navigator penceresinin piksel olarak genişliği.

outerHeight

Navigator penceresinin piksel olarak yüksekliği.

left

Navigator penceresinin ekranın sol kenarından piksel olarak uzaklığı.

top

Navigator penceresinin ekranın üst kenarından piksel olarak uzaklığı.

alwaysRaised

Navigator penceresinin masaüstünde açık bütün pencerelerin üzerinde kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS?de işler.)

z-lock

Navigator penceresinin içi tıklansa bile masaüstünde açık bütün pencerelerin altında kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS?de işler.)

(Evet-Hayır anlamına değer alan özellikleri 1 ve 0 ile belirtebileceğiniz gibi yes (evet) ve no (hayır) ile de belirtebilirsiniz.)

Javascript?in yeni Navigator penceresi açma metodu, window.open() şeklinde yazılır:

yeniPencere = window.open("yenisayfa.htm", "YeniPencereninAdı", "toolbar=1, menubar=yes, resizable=no") 

Burada, yeni pencereye vermek istediğiniz adın tek kelime olduğuna, özelliklerin bir çift-tırnak içinde toplandığına dikkat edin.

Navigator pencereleri, xxxx.close() metodu ile kapatılır. xxxx yerine açık pencerenin adını yazmanız gerekir. Aksi taktirde Javascript komutunu icra ettiğiniz pencerenin kendisi (yani Browser) kapanır. (Bazı Browser?ların bazı sürümleri Javascript tarafından açılmamış Navigator pencerelerinin Javascript ile kapatılmasına izin vermezler.)

Bu nesnenin ve her iki metodun da kullanımını daha önce gördük. Mevcut bir HTML belgesinin adını vermeden, yeni pencereyi açtırıp, içine Belge nesnesini kullanarak HTML komutları yazdırmayı, aşağıda Belge Nesnesi bölümünde ele alacağız.

Bu arada, Browser?ın kendisinin bazı özellikleri ile Javascript açısından nesne olduğunu tekrarlayalım. Bu açıdan Browser?ın Javascript için şu özellikleri vardır:

appname		Browser?ın adı appVersion		Browser?ın sürümü appCodeName		Browser?ın kod adı userAgent		Browser?ın Server?a kendisini tanıtırken verdiği isim. 

Şu kısa kodu browser.htm adıyla kaydeder ve farklı Browser?larla açarsanız, Netscape ve IE hakkında bilgileri bir kutu içinde görebilirsiniz:

<HTML> <HEAD> <SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"> 	function siziTaniyalim () { 		var BrowserAdi = "" 		BrowserAdi += "Browser: " + navigator.appName + "\r" 		BrowserAdi += "Sürümü:" + navigator.appVersion + "\r" 		BrowserAdi += "Kod Adı: " + navigator.appCodeName + "\r" 		BrowserAdı += "userAgent: " + navigator.userAgent + "\r" 		alert(BrowserAdi) 	} </SCRIPT> <BODY> <H1>Browser?ınızı Tanıyor Musunuz?</H1> <FORM> <INPUT 	Type="button" 	Value="Browser Hakkında Bilgi Ver" 	OnClick="siziTaniyalim()" </INPUT> </FORM> </BODY> </HTML> 

 

 

 

 

Bana Ders Anlat © 2008-2022