Javascript screenX ve screenY fonksiyonları

screenX ve screenY fonksiyonları, ekrandaki fare işaretçisinin sol üst köşeden konumunu döndürür
Sözdizimi

yatay = event.screenX

dikey = event.screenY

Dönüş Değeri
yatay Fare işaretçisinin, sistem ekranı üzerindeki soldan uzaklığı.
dikey Fare işaretçisinin, sistem ekranı üzerindeki üstten uzaklığı.

Aşağıdaki örnek, fare butonlarına tıklandığı zaman işaretçinin doküman ve ekran üzerindeki tıklama konumlarını göstermektedir.

<style type=”text/css”>
#bilgiKutu
{
padding:10px;
color:white;
font-weight:bold;
background-color:#559900;
border:solid 2px #008800;
width:150px;
}
</style>

<div id=”bilgiKutu”></div>

<script type=”text/javascript”>

var bilgiKutu = document.getElementById(‘bilgiKutu’);
function yakala(olay)
{
var yazilacak = “pageX : ” + olay.pageX +
“<br/>pageY : ” + olay.pageY +
“<br/>screenX : ” + olay.screenX +
“<br/>screenY : ” + olay.screenY;

bilgiKutu.innerHTML = yazilacak;
}

document.onmousedown = yakala;
</script>

Bana Ders Anlat © 2008-2022