Javascript window nesnesi

Javascript ile Window Nesnesi kullanımı, Pencere açma ve kapama işlemleri

Pencere açmak için:

window.open(“Url_adı” , “pencere_adı” , “pencere_özellikleri”);

Url_adı: Açılacak pencerenin adresini
Örnek :

window.open(“http://javascript-dersi.blogspot.com”)

veya site içi bir sayfa açmak için

window.open(“pencere-acma.html”)

Pencere_adı: Pencerenin adını gosterir. Birden fazla pencere ile çalışma yapıyorsak hangi pencereye bir komut gönderdiğinizin belli olması için gereklidir.

Örnek:
Window.open(“index.html” , “ilksayfa”);

Pencere_özellikleri: Pencerenin özellikleri ile alakalıdır. Bir pencerenin değiştirilebilir özellikleri şunlardır

menubar: Tarayıcıların en üst kısmında bulunan File(Dosya) , Edit(Düzen) vb.menülerin bulunduğu satırdır. gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
toolbar: Tarayıcılarda üst kısımda Back(Geri) , Forward(İleri) vb. tuşların bulunduğu kısımdır. gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
location: Tarayıcılarda ziyaret etmek istediğiniz web adresini yazdığınız kısım. çubunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
status: Tarayıcıların en alt kısmında hangi dosyanın yüklendiği ile ilgili bilgi veren kısımdır. gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
scrollbars: Sağ tarafta bulunan sürgü çubuklarıdır.
resizable: Pencerenin boyutlarının kullanıcıya bırakılması veya kesin değerler almasıyla ilgilidir.
width: Açılacak olan pencerenin piksel cinsinden genişliğidir.
height: Açılacak olan pencerenin piksel cinsinden boyudur.
left: Açılacak olan pencerenin ekranın sol tarafından kaç piksel uzaklıkta olacağını belirler.
top: Açılacak olan pencerenin ekranın üstünden kaç piksel aşağıda olacağını belirler. Eğer pencere özellikleri kısmında değişmesini istemediğiniz bir özellik varsa onu yazmanıza gerek yoktur. Bu değerler tarayıcının banko(default) değerlerinden alınır.
copyhistory: Açılacak olan pencerenin history kaydının (daha önce ziyaret edilen URl adreslerinin tutulduğu çizelgenin) yeni pencereye de kopyalanması.
outerWidth: Açılacak olan pencerenin piksel olarak genişliği.
outerHeight: Açılacak olan pencerenin piksel olarak yüksekliği.
alwaysRaised: Açılacak olan pencerenin masaüstünde açık bütün pencerelerin üzerinde kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS’de işler.)
z-lock: Açılacak olan pencerenin içi tıklansa bile masaüstünde açık bütün pencerelerin altında kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS’de işler.)

(Evet-Hayır anlamına değer alan özellikleri 1 ve 0 ile belirtebileceğiniz gibi yes (evet) ve no (hayır) ile de belirtebil

Bana Ders Anlat © 2008-2022