PHP – Bir Arttırmak veya Azaltmak için

Değerleri sadece 1 arttırmak veya azaltmak için PHP, bir kolaylık sağlar:

$a++veya ++$a: $a’nın değerini 1 arttırır;

$a–veya –$a: $a’nın değerini 1 eksiltir.

++ veya — işaretinin değişken adından önce veya sonra olmasının sonucu farklı olur. İşaretler değişkenin adından önce ise PHP önce değişkenin değerini bir arttırır veya eksiltir, sonra bu yeni değeri işleme katar; işaretler değişken adından sonra ise, PHP değişkenin o andaki değerini işleme kadar, sonra değeri bir arttırır veya eksiltir.

/////////////////////KUTU BİTTİ/////////////

PHP’nin karşılaştırma yapması için kullandığımız işlemciler ise işlem işaretinin sağı ve solundaki değerleri veya değişkenlerin değerlerini işaretin belirttiği karşılaştırmayı yaptıktan sonra ortaya ya doğru (true) ya da yanlış (false) sonucunu çıkartırlar. Söz gelimi, değeri 6 olan değişkenin 5’ten büyük olup olmadığını sınarsak, sonuç doğru; 5’ten küçük olup olmadığını sınarsak sonuç yanlış çıkacaktır. PHP’nin karşılaştırma işlemcileri şunlardır:

İşlemci        Örnek               Örnek                        $a=6 ise:

==            eşitse             $a == 5       Yanlış/False

!=              eşit değilse      $a != 5                  Doğru/True

===          aynı ise           $a === 5     Yanlış/False

>               büyükse          $a > 5                   Doğuru/True

<               küçükse          $a < 5                   Yanlış/False

<=            küçükse          $a <= 5       Yanlış/False

veya eşitse

>=            büyükse          $a >= 5       Doğru/True

veya eşitse

PHP’nin karşılaştırma işlemcileri hem tam ve ondalık sayı türü değerlerle, hem de alfanümerik değerlerle kullanılabilir.

Daha ileri aşamalarda, bazen değişkenlerimizin karşılaştırmasının bu kadar basit olamayacağını; kimi zaman iki grup değişkenin karşılaştırılması gerektiği durumların bulunduğu göreceğiz. Diyelim ki, bir öğrencinin başarılı sayılması için hem vize notunun, hem de yılsonu sınav notunun belirli sayılardan büyük olması gerekiyor. Bu durumu ancak karmaşık-mantıksal sınamadan geçirmemiz gerekir. Bu sınamayı iki ayrı sınama sonucu ile birlikte kullanırız. Örneğin:

vize notu yeterli  – final notu yetersiz = kalır  (yanlış/false)

vize notu yeterli – final notu yeterli = geçer (doğru/true)

PHP’de bu karşılaştırmayı iki grubun arasına koyduğumuz işaretlerle yaparız İşaretin sağ ve sol tarafının doğruluğu veya yanlışığı işarete göre nihai sonucun doğru veya yanlış olmasını  sağlar. Bu karşılaştırmaları yaparken şu işlemcileri kullanırız:

İşlemci        Adı                    Anlamı                                  Örnek

||              veya              sol veya sağ doğru            doğru || yanlış =  doğru

or              veya              sol veya sağ doğru            doğru || yanlış =  doğru

&&             ve                  sol ve sağ doğru               doğru || yanlış =  yanlış

and            ve                  sol ve sağ doğru               doğru || yanlış =  yanlış

Xor            Şartlı-veya      Sadece sol veya sağ doğru doğru || yanlış =  doğru

!                Değil              sol veya sağ yanlış            doğru || yanlış =  doğru

“veya” ve “ve” sınamaları için iki ayrı işlem işareti bulunmasının sebebi, PHP’nin işlem sırasıyla ilgilidir. Birazdan oraya geliyoruz. Şimdi, kavranması kolay olmayan ikili mantıksal sınamalara bir örnek verelim; yukarıda öğrencinin durumunu PHP komutu olarak yazalım.

<?php

$vize = 45;

$final = 65;

if ($vize >= 50 && $final >= 50) {

print (“Öğrenci geçti!”);

}

else {

print (“Öğrenci kaldı!”);

}

?>

Mantıksal karşılaştırma işlemleri daha da karmaşık olabilir. Örneğin, öğrencinin geçmiş sayılması için yılsonu vize ve final notlarının 45’dan yüksek, ve ya birinci sömester notunun ya da vize ve final notlarının ortalamasının 65’den yüksek olması şartı aranabilir. (Kabul; kötü bir örnek oldu. Ama sırf alıştırma için!) Bu durumda kodu şöyle yazmamız gerekirdi:

<?php

$vize = 45;

$final = 65;

$ilk_sem = 45;

$ortalama = ($vize + $final) / 2;

if (($vize >= 45 && $final >= 45) and ($ilk_se >= 65 || $ortalama >= 65)) {

print (“Öğrenci geçti!”);

}

else {

print (“Öğrenci kaldı!”);

}

?>

Burada, PHP önce || veya && işaretinin sonucunu bulacak sonra and veya or işlemcisinin gereğini yapaçaktır. Bu kodun vereceği sonucu, bilgisayarda çalıştırmadan tahmin edebilir misiniz? İpucu: Bu öğrencinin yerinde olmak istemezdim!

İşlem önceliği deyince.. Bütün programlama dilleri gibi PHP için de işlemlerin hangi sırada yapıldığı önem taşır. “5 + 4 * 2” işleminin sonucu, önce 5 ile 4’ün toplanması ve sonucun 2 ile çarpılması halinde başka, 4’ün 2 ile çarpılması ve sonucun 5 ile toplanması halinde başka olacaktır. Bu bakımdan, PHP’nin hangi işlemi önce yaptığı, hangi işlemi sonra yaptığını bilmemiz gerekir. PHP’deki işlemlerin yapılış sırası şöyledir:

++ ve —

/  *   %

+  –

<  <=   =>  >

==  ===  |  =

&&

||

=  +=  -=  /=  %=  .=

and

xor

or

r.

Bana Ders Anlat © 2008-2022