Php de arama Motorları için özel Içerik Oluşturma

Php de arama Motorları için özel Içerik Oluşturma

<?php
function isBot()
{
// arama motorların isimlerini string olarak tutuyoruz
$botAgents =”/google|hakia|msn|yahoo|altavista|crawler|findlinks|bing|
Cuil|Excite|Go.com|HotBot|AllTheWeb|search.aol|Lycos|Alexa|
ask|baidu|cuil|kosmix|sogou|yodao|yandex|infoseek|yebol|aol/i”;
// sunucu değişkenlerinden ‘HTTP_USER_AGENT’ ile
// istemcinin kimliğini alıyoruz.
$agent = $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];

// Regular Expression kullanarak match ediyoruz
if ( preg_match($botAgents,$agent))
return true;
else
return false;
}

if ( isBot() )
{
// Bot olduğunda görüntülenecek içeriği buraya yazıyoruz.
}
else
{
// Bot olmadığında (organik ise) görüntülenecek içeriği buraya yazıyoruz.
}
?>

Bana Ders Anlat © 2008-2022