Php de Bir Fonksiyonu durdurmak

Bir PHP fonksiyonunun kendisinden beklenen işi yapamaması halinde oracıkta durdurulmasını die() komutu sağlar. “Öl!” anlamına gelen bu fonksiyona ekranda görüntülenmesini istediğimiz bir metni parametre olarak verebiliriz. Bu bölümdeki örnekler bu komutla birlikte şöyle yazılabilir:

$dosya = fopen( “bir_dosya.txt” , ‘a’ ) or die (“Dosya açılamıyor!”) ;

////////////////////KUTU BİTTİ//////////////

Bu komutu kişisel Web sunucusunda denerken, dosyanın açılacağı dizinin yolunu belirtmemiz gerekir. Örneğin:

<?php

$dosya_dizin = “/inetpub/wwwroot/”;

if ($dosya = (fopen (“$dosya_dizin/bir_dosya.txt” , ‘r’) ) ) {

print (“Dosya açıldı!”);

}

else {

print (“Dosya açılamadı!”);

}

?>

PHP, bu dosyayı açtığında Browser penceresinde dosyanın açıldığını belirten mesajı görüntülecektir. Bu işlemi Internet’teki bir Web sunucuda uygulayabilmek için yazma/okuma izni bulunan ve Web sunucunun erişebileceği bir dizinin adını vermeniz gerekir. Örneğin:

<?php

$dosya_dizin = “/wwwroot/mycgiserver.com/members/uNhM13Qnm/”;

if ($dosya = (fopen (“$dosya_dizin/bir_dosya.txt” , ‘r’) ) ) {

print (“Dosya açıldı!”);

}

else {

print (“Dosya açılamadı!”);

}

?>

Açtığımız bir dosya ile yaptığımız bütün işlemler bittikten sonra, dosyanın kapatılması gerekir. Dosya kapatma işlemini fclose() fonksiyonu yapar. Bu fonksiyona parametre olarak dosya adını değil, dosyanın işaretçisi olan değişkenin adını veririz. Örnek:

fclose  ( $dosya );

Bana Ders Anlat © 2008-2022