Php de Bir Sonraki Dosya Adını öğrenme, php Get Next File

Php de Bir Sonraki Dosya Adını öğrenme, php Get Next File

function get_next_filename($dir, $filename) {
if(!file_exists($dir . $filename)) {
return $filename;
}

$x = 0;
$fex = explode(“.”, $filename);
$newfile = $fex[0] . “({$x})” . “.” . $fex[1];

while(file_exists($dir . $newfile)) {
$x++;
$newfile = $fex[0] . “({$x})” . “.” . $fex[1];
}

return $newfile;
}

Bana Ders Anlat © 2008-2022