php de Dizilere değişken ekleme : array_push fonsiyonu

Bir diziye yeni değişkenler eklemek için, array_push() fonksiyonuna mevcut dizinin adını ve yeni değerleri yazarız. Örnek:

$birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika” );

$yeni = array_push ($birinci_dizi, “Altun” , “Taç” , “Civelek” , “Tabak” );

Burada $yeni adlı değişken sadece $birinci_dizi adlı dizinin yeni eleman sayısını tutar. array_push(), kendisine adını verdiğimiz dizinin içeriğini değiştirir. Yukarıdaki örnekte içine yeni değerler yazılan dizinin elemanlarını görüntülemek için şöyle bir kod yazabiliriz:

print (“\$birinci_dizi adlı dizide $yeni_dizi adet değişken var<br>”);

foreach ( $birinci_dizi as $ogrenci ) {

print (“$ogrenci <br> “);

}

Bana Ders Anlat © 2008-2022