Php de dosyanın uzantısnı bulma

Php de dosyanın uzantısnı bulma

<?php
function get_ext($str,$ext=false){
if($ext){
return substr($str,strrpos($str,’.’)+1);
}
return substr($str,0,strrpos($str,’.’));
}
?>

örnek

<?php
echo get_ext(‘somefile.php’); // somefile

echo get_ext(‘package.zip’, true) // zip
?>

 

Bana Ders Anlat © 2008-2022