PHP Dizi Değişkenler

Dizi değişkenden ayrıntılı söz edebilmek için önce tipik bir dizi-değişkende neler olduğuna bakalım. Sözgelimi, verdiğiniz “PHP ile Programlama” kursundaki öğrencilerinizin listesi şöyle olabilir:

Öğrenci No   Adı                    Soyadı           Sınav-1      Sınav-2   Not

1                 Özbay             Altun            ..             ..           ..

2                 Muharrem       Taç               ..             ..           ..

3                 Erhan             Mataracı        ..             ..           ..

4                 Hasan             Civelek         ..             ..           ..

5                 Şahika            Tabak           ..             ..           ..

Bana Ders Anlat © 2008-2022