Php fseek fonfksiyonu ile ölçü belirleme

PHP’nin dosya işleminde kullabileceğiniz bir diğer fonksiyonu fseek() adını taşır. Daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve ve programın bu metin içinde zıplamasını istediğiniz noktanın dosyanın başından itibaren byte değerini parametre olarak alan bu fonksiyon ile, bir dosyanın içinnde  istediğimiz yere gitme imkanı vardır. Örnek:

<?php

$dosya_adi = “/inetpub/wwwroot/bir_dosya.txt”;

if ($dosya = (fopen ($dosya_adi , ‘r’) ) ) {

print (“Dosya açıldı!<br>”);

}

else {

print (“Dosya açılamadı!”);

}

$dosya_boyut = filesize($dosya_adi);

$olcu = (int) ($dosya_boyut / 2 );

while ( ! feof ($dosya) ) {

$paragraf = fread ( $dosya, $olcu) ;

print (“$paragraf<br>”);

}

fclose ($dosya);

?>

Burada, okutulacak dosyanın boyutunun yarısını atadığımız $olcu değişkenini, okutulacak metnin ölçüsü olarak kullanıyoruz. Bu durumda PHP, dosyayı iki paragraf halinde görüntüleyecektir.

/////////////////////KUTU BİTTİ///////////////

Dosyalarımızın içeriğini satırlar veya belirli ölçüde parçalar halinde değil de, tek-tek karakter olarak okutmak için fgetc() fonksiyonundan yararlanırız. Bu fonksiyon, daima 1 byte ölçüsünde (bir karakter) metin okuyabileceği için, parametre olarak sadece daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını alır. Örnek:

<?php

$dosya_adi = “/inetpub/wwwroot/bir_dosya.txt”;

if ($dosya = (fopen ($dosya_adi , ‘r’) ) ) {

print (“Dosya açıldı!<br>”);

}

else {

print (“Dosya açılamadı!”);

}

while ( ! feof ($dosya) ) {

$karakter = fgetc ( $dosya ) ;

print (“$karakter<br>”);

}

fclose ($dosya);

?>

Burada fgetc() fonksiyonundan dönen değeri (yani dosyadan okunan bir karakteri), $karakter değişkenine atıyoruz ve daha sonra print() fonksiyonu ba karakteri  ve HTML’in satır bölme kodu olan <br> işaretini Browser penceresine gönderiyor. Programı bu şekliyle sınarsanız, dosyadaki metnin tek karakter olarak Browser penceresinin soluna dizildiğini göreceksiniz. Programı <br> kodunu silerek çalıştırırsanız, bu kez dosyadaki metinde var olan satır sonu işaretlerinin de kaldırıldığını ve metnin bir paragraf oülarak görüntülendiğıini görebilirsiniz.

Bana Ders Anlat © 2008-2022