Php ile arama ve aranan kelimeyi renklendirme

Php ile arama ve aranan kelimeyi renklendirme
function vurgula($metin, $kelimeler, $renk = ‘#FFFF00’)
{
if(is_array($kelimeler))
{
foreach($kelimeler as $k => $kelime)
{
$desen[$k] = “/\b($kelime)\b/is”;
$degistir[$k] = ‘<font style=”background-color:’.$renk.’;”>\\1</font>’;
}
} else {
$desen = “/\b($kelimeler)\b/is”;
$degistir = ‘<font style=”background-color:’.$renk.’;”>\\1</font>’;
}
return preg_replace($desen,$degistir,$metin);
}

Bana Ders Anlat © 2008-2022