PHP intval, doubleva), doubleval fonsiyonları


Bir değişkenin değerinin türünü başka bir türe çevirmeye yararlar. intval(), ortaya çıkartacağı tamsayı değişkenin 10 tabanlı (decimal) veya 16 tabanlı (hexadecimal) olmasını sağlayan ikinci bir argüman alabilir:

<?php

$a = “123ABC”;

$b = inval($a, 16)

print ($b);

?>

Bu program Browser penceresine, 123’ün hexadecimal ifadesi olan “1194666” yazdıracaktır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022