Php strtok – metinlerdeki bölücü ve boşlukları temizleme

Php strtok – metinlerdeki bölücü ve boşlukları temizleme
<?php
$string = “En iyi php\töğreten web sitesi\nwww.codekodu.com”;

$tok = strtok($string, ” \n\t”);

while ($tok !== false) {
echo $tok.” “;//bölücülerin yerine boşluk kullan
$tok = strtok(” \n\t”);
}
?>

<?php
$string = “En iyi php\töğreten web sitesi\nwww.codekodu.com”;

$tok = strtok($string, ” \n\t”);

while ($tok !== false) {
echo $tok.”, “;//bölücülerin yerine virgül kullan
$tok = strtok(” \n\t”);
}
?>

Bana Ders Anlat © 2008-2022