PHP while döngüsü

Bir değişkenin içeriğinin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde icra edilir. Burada dikkat edeceğimiz nokta, programın icrası sırasında değişkenin içeriğinin veya koşulun değişmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde pıgramımız sonsuz döngüye girer ve muhtemelen çöker. while döngüsü şöyle yazılır:

while (koşul) {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar

}

Bu yöntemin yaygın kullanıldığı alan, bir sayaçla yaptırılan işlerdir. Aşağıdaki programı while.php adılma kaydedip, çalışrırsanız, PHP, Browser’ın yazı türü boyutunu 1’den 7’ye kadar büyüterek, aynı metni yazdıracaktır:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>PHP’de Döngü</TITLE>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<BODY>

<?php

$sayac = 1;

while ( $sayac <= 7 ) {

print (“<font size= $sayac >”);

print (“<b><p>İyileri iyilikleri ile alkışlayınız!</b></p>”);

print (“</font>”);

$sayac ++;

}

?>

</BODY>

</HTML>

Programımız, while döngüsü içindeki iken, sonsuz döngüden kurtulabilmek için, yazıyı yazdırdıktan sonra, $sayac değişkenini bir arttırıyor. Aksi taktirde, değişken hiç bir zaman while döngüsünün beklediği şarta kavuşarak 7’ye eşit hale gelemeyecektir. (Programı, sondaki “$sayac ++;” satırını kaldırarak denerseniz, zararsız bir sonsuz döngünün ne olduğunu görebilirsiniz! Ama önce Browser’ın dur düğmesinin yerinde durup durmadığna bir bakın!)

while döngüsün aradığı şartın yerine gelmesi, her zaman burada olduğu gibi, tabir yerinde ise “elle” yapılmaz; döngünün icra ettiği komutlar veya fonksiyonlar koşulu içeren değişkeni değiştirebilirler. Sözgelimi elektronik ticaret sitemizde Web ziyaretçimizin while içinde yaptığı alışverişin tutarını koşul olarak kullanabiliriz ve bu koşulu içeren değişken alışveriş ile değişebilir.

Bana Ders Anlat © 2008-2022