CSS Background

Background özellikleri, CSS, web kodlayıcılarına (X)HTML dökümanlarına stil uygulamalarını sağlar. (X)HTML kodu ile stil kodunu birbirinden ayırarak web kodlayıcılara büyük kolaylıklar sağlar. Burada genel kullanılan CSS özelliklerini hep beraber tek tek kısaca inceleyeceğiz.

 

Burada tanımlanacak CSS özellikleri 15 Haziran 2005?de yürürlüğe giren CSS2.1 standartlarına göre yazılmıştır.

Sırası ile aşağıdaki özelliklere değinilecektir.

 • Zemin (Background) Özellikleri
 • Kenarlık (Border) Özellikleri
 • Font Özellikleri
 • Liste Özellikleri
 • Margin Özellikleri
 • Padding Özellikleri
 • Metin Özellikleri
 • Floating ve Positioning Özellikleri
 • Tablo Özellikleri

Burada standart bir özellik tanımı kullanılacaktır.

Yapısı : özellik_ismi: <deger>
Aldığı Değerler : alınan_deger1 | alınan_deger2 {1,4}*
Başlangıç değeri: Özelliğin atama yapılmadığı zaman ki değeri
Uygulanabilen elementler: özelliğin uygulanacağı elementlerin isimleri
Kalıtsallık: Bu özelliğin atanması halinde alt elementlerini(örn: çocuk ve torun elementlerini) etkileyip etkilemeyeceği

* Bu işaretin anlamı bu özelliğin 1?den 4?e kadar değer alabileceğini gösterir. Örneğin:

1 p.deneme {
2 border-style: solid dashed dotted solid;
3 }

CSS ? Zemin(BACKGROUND) Özellikleri

Kutu Modeli

Zemin(Bacground) yukarıdaki resimde padding alanı ve içerik alanını(paragraf) kapsar.

Zemin özellikleri ile elementlere tek bir renk atanabildiği gibi background-image özelliği ile (X)HTML?in çok üzerinde eklemelerde yapılabilir.

Zemin özelliklerini tek tek incelersek:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position
 • background

background-color

Elementlerin zeminine bir renk atamak için kullanılır.

Yapısı : background-color: <deger>
Aldığı Değerler : renk | transparent
Başlangıç değeri: transparent
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Örnek:

1 p {
2 background-color: #ddd;
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 6+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

background-image

Elementlerin zeminine resim eklemek için kullanılır.

Yapısı : background-image: <deger>
Aldığı Değerler : url | none
Başlangıç değeri: none
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Örnek:

1 body {
2 background-image: url(/images/deneme.gif)
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

background-repeat

background-repeat özelliği background-image ile zemine eklenen resmin tekrarı ile özellikleri belirler.

Yapısı : background-image: <deger>
Aldığı Değerler : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
Başlangıç değeri: repeat
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Örnek:

1 body {
2 background: white url(deneme.gif);
3 background-repeat: repeat-x;
4 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

background-attachment

background-attachment özelliği zemine eklenen resmin sayfa ile scroll
etmesini veya sayfanın zeminin de çakılı kalmasını sağlar.

Yapısı : background-attachment: <deger>
Aldığı Değerler : scroll | fixed
Başlangıç değeri: scroll
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Örnek:

1 body {
2 background: white url(deneme.gif);
3 background-attachment: fixed;
4 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 6+
Opera 4+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

background-position

background-position özelliği background-image ile belirlenen resmin başlangıç noktasını belirler. Bu özellik sadece block-level ve replaced(Bu elementler kendine özgü boyutları olan elementler olarak tanımlanabilir. Örn: IMG, INPUT, TEXTAREA, SELECT, ve OBJECT) elementlere uygulanır.

Yapısı : background-position: <deger>
Aldığı Değerler : [<percentage> | <length>]{1,2} | [top | center | bottom] || [left | center | right]
Başlangıç değeri: 0% 0%
Uygulanabilen elementler: Block-level ve replaced elementler
Kalıtsallık: Yok

En kolay kullanım şekli;
Yatay değerler için: left,center,right
Dikey değerler için: top, center, bottom

Yüzde değerleri ve uzunluk değerleri de kullanılır. Yüzde değerleri elemtin boyuta bağlı olarak görecelidir. Uzunluk değerleri de kullanılabilir. Ancak farklı ekran çözünürlklerinde farklı görüntülere sebebiyet vermesi nedeni ile pek önerilmez.

Yüzde değerler ve uzunluk değerleri verildiğinde ilk değer yatay içindir sonra gelen dikey değerdir. Örneğin %10 %60 değeri bir zemin resmi için verilmiş ise %10 değeri yataydaki değeri %60 ise dikey olarak değerini gösterir. 5px 10px gibi değerler verilmişse resmin sol üstden 5px sağa ve 10px aşağıdan başlayacağını belirler.

Eğer yanlızca yatay değer verilmiş ise, dikey değer %50 olarak kabul edilecektir. Yüzde değerler ve uzunluk değerleri eksi değerler alabilir. Örn -2px %10 gibi. Aşağıdaki örnekler genel kullanım için yararlıdır:

 • top left = left top = 0% 0%
 • top = top center = center top = 50% 0%
 • right top = top right = 100% 0%
 • left = left center = center left = 0% 50%
 • center = center center = 50% 50%
 • right = right center = center right = 100% 50%
 • bottom left = left bottom = 0% 100%
 • bottom = bottom center = center bottom = 50% 100%
 • bottom right = right bottom = 100% 100%

Örnek:

1 body
2 {
3 background-image: url(deneme.gif);
4 background-repeat: no-repeat;
5 background-position: center;
6 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 6+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

background

Bu özellik Zemin(background) ile ilgili tüm özelliklerin bir arada kullanımı sağlar.

Yapısı : background: <deger>
Aldığı Değerler : <background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-attachment> || <background-position>
Başlangıç değeri: Tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Örnek:

01 body{
02 background: white url(deneme.gif)
03 }
04 blockquote {
05 background: #f00
06 }
07 p {
08 background: url(../images/deneme.png) #f00 fixed
09 }
10 table{
11 background: #0c0 url(deneme.jpg) no-repeat bottom right
12 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

Kaynak : Fatih HAYRİOĞLU, CSS dersleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022