CSS Margin

CSS Margin : Margin özelliği elementin etrafındaki boşluk olarak tanımlanır. Negatifdeğer alabilir. Tek tek özellikler(margin-top,margin-left vd.) atanabildiğigibi tek bir özellikle(margin) de tanımlama yapılabilir. Margin özelliklerinianlamak için lütfen Box modellerine bir göz atın.

 

Kutu  Modeli

  • margin-top
  • margin-right
  • margin-bottom
  • margin-left
  • margin

margin-top

Yapısı : margin-top: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | <yüzde> | auto
Başlnagıç değeri: 0
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

margin-top özelliği elementin üst kenar boşluğunu bellibir değer kadar veya yüzde olarak belirler.Negatif değer alabilir.

1 body {
2 margin-top: 0
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

margin-right

Yapısı : margin-right: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | <yüzde> | auto
Başlnagıç değeri: 0
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

margin-right özelliği elementin sağ kenar boşluğunu bellibir değer kadar veya yüzde olarak belirler.Negatif değer alabilir.

1 p.diger {
2 margin-right: 50%
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

margin-bottom

Yapısı : margin-bottom: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | <yüzde> | auto
Başlnagıç değeri: 0
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

margin-bottom özelliği elementin alt kenar boşluğunu bellibir değer kadar veya yüzde olarak belirler.Negatif değer alabilir.

1 p {
2 margin-bottom: 10px
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

margin-left

Yapısı : margin-left: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | <yüzde> | auto
Başlnagıç değeri: 0
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

margin-left özelliği elementin sol kenar boşluğunu bellibir değer kadar veya yüzde olarak belirler.Negatif değer alabilir.

1 p {
2 margin-left: 10px
3 }

Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

margin

Yapısı : margin: <deger>
Aldığı Değerler : [<percentage> | <length> |auto]{1,4}
Başlnagıç değeri: Tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

margin özelliği yukardaki özelliklerin tek bir özellikle uygulanması içinkullanılır.

1 h1 {
2 margin: 0.25in;
3 background-color:
4 silver;
5 }
6 h1 {
7 margin: 10px 20px 15px 5px;
8 }

yukarıda h1 için margin değerleri sıralaması şöyledir:

margin: üst sağ alt sol(saat yönünde)

ikili ve üçlü kullanımda mevcuttur

1 h1 {margin: 0.25em 0 0.5em;} /* esittir '0.25em 0 0.5em 0' */
2 h2 {margin: 0.15em 0.2em;} /* esittir '0.15em 0.2em 0.15em 0.2em' */
3 p {margin: 0.5em 10px;} /* esittir '0.5em 10px 0.5em 10px' */
4 p.close {margin: 0.1em;} /* esittir '0.1em 0.1em 0.1em 0.1em' */

Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

Kaynak : Fatih HAYRİOĞLU, CSS dersleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022