CSS İpuçları 3 : CSS ile birlikte yürürlükten kalkan HTML elementleri

CSS kullanımı ile birlikte bazı HTML elementlerinin kullanımı azalmış hatta oratadan kalkmıştır.

Kullanım dışı olan elementleri sıralarsak:

  • font elementi yerine CSS font tanımı,
  • center elementi yerine text-align:center
  • b veya strong elementleri yerine font-weight:bold
  • i veya em yerine font-style: italic
  • big yerine font-size
  • small yerine font-size
  • hr yerine border-top veya border-bottom
  • u yerine text-decoration:underline
  • menu yerine ul
  • layer yerine div (sadece NN kullanıyordu) kullanılmaktadır.

Kaynak :  CSS Dersleri, Fatih HAYRİOĞLU

Bana Ders Anlat © 2008-2022