CSS width – CSS height – CSS float – CSS clear

Kutu modeli özelliklerine devam ediyoruz. Sırasıyla aşağıdaki özellikleri inceleyeceğiz:

 

  • Width
  • Height
  • Float
  • Clear

Kutu  Modeli

width

Yapısı : width: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | <yüzde> | auto | inherit
Başlnagıç değeri: auto
Uygulanabilen elementler: Block-level ve replaced elementler
Kalıtsallık: Yok

Blok-level ve replaced elementlerin(örn: img, input, textarea vd.) tümü bir genişlik(width) değeri alır. Elementlerin başlangıçtaki genişlik değeri auto yani kendi asıl genişliğidir. (Örneğin bir resmin genişliği gibi) Yüzde değeri ebveyn elementi kıstas alarak uygulanır. Negatif değeri almaz.

1 p {
2 width: 200px;
3 }

Tarayıcı Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

height

Yapısı : height: <deger>
Aldığı Değerler : <uzunluk değeri > | auto | inherit
Başlangıç değeri: auto
Uygulanabilen elementler: Block-level ve replaced elementler
Kalıtsallık: Yok

Blok-level ve replaced elementlerin(örn: img, input, textarea vd.) tümü bir yükseklik(height) değeri alır. Elementlerin başlangıçtaki yükseklik değeri auto yani kendi asıl yüksekliğidir. (Örneğin bir resmin yüksekliği gibi) Negatif değeri almaz.

1 h2 {
2 height: 0.25in;
3 }

Tarayıcı Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 6+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

float

Yapısı : float: <deger>
Aldığı Değerler : left | right | none |inherit
Başlnagıç değeri: none
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

float özelliği bir elementi(img, table, div vd.) konumuNu belirlemek(sağa veya sola ) için kullanılır. Siz bir elemente flaot=left değeri verirseniz diğer elementler o elementin sağından akar. Bu HTML3,2 deki resime(img) uygulanan align=”left” ve align=”right” ile özdeş bir özelliktir. Ancak CSS 1 tüm elementlere float özelliği vermemizi sağlıyor. HTML 3,2 sadece img ve table için bu özelliği kullanmamıza izin veriyordu. float özelliği sonraki derslerde daha ayrıntılı gösterilecektir. float özelliği CSS ile tablosuz web sitesi oluşturma metodunun en önemli öğelerinden biridir.

1 p img {
2 float: left;
3 margin: 25px;
4 }

Tarayıcı Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

clear

Yapısı : clear: <deger>
Aldığı Değerler : none | left | right | both
Başlnagıç değeri: tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

Resim ve metin elementleri diğer elementlere göre floting element olarak tanımlanır. clear özelliği floating uygulanmayan elemente köşe tanımı yapar. left değeri uygulandığı elementi floating elementin bir alt soluna atar, right özelliği benzer şekilde sağa atar, none özelliği elementin başlangıç değerini geri döndürür ve both değeride iki floating elementin aşağısına atar. clear özelliği sonraki derslerde daha ayrıntılı gösterilecektir. clear özelliği CSS ile tablosuz web sitesi oluşturma metodunun en önemli öğelerinden biridir.

1 h3 {
2 clear: left;
3 }

Tarayıcı Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 4+
W3C?s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

Kaynak : Fatih HAYRİOĞLU, CSS dersleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022