Gimp Generic Filtreleri (Convolution Matrix, Dilate, Erode,

1. Convolution Matrix: Basit bir filtre oluşturmanıza yardımcı olur. 5×5 piksel kutu içinde bulunan renk değerlerini, matristen aldığı değere uygun olarak çevredeki bütün piksellere ekler. Böylece matrise ekleyeceğiniz sayısal değerlerle çok değişik filtre efektleri elde etmeniz mümkün olur. Eksi sayı değerlerini de kullanabilirsiniz. Açılan filtre penceresindeki ifadeleri incelersek;

 • Matrix: İstediğimiz değerleri kutulara gireceğimiz 5×5 matrisdir.
 • Divisor: İlk hesaplamadan elde edilecek sonuç bu değere bölünecektir.Genelde ?1? kullanılır böylece sonucu etkilemez.
 • Offset: Bölme sonucuna eklenecek değerdir. Olumsuz sonuçları önlemek için kullanışlıdır. Negatif değer kullanılabilir.
 • Border: İlk piksel kenara geldiğinde resimden atılır. Bu durumda hangi filtrenin seçileceği önemlidir :
  • Extend: Bahsedilen bölüm hesaba katılmaz.
  • Wrap: Bahsedilen bölüm karşı taraftaki piksellere geçer, böylece pikseller bir taraftan kaybolur ve öteki tarafa taşınır.
  • Crop: Bahsedilen taraftaki piksellere herhangi bir şey yapılmadan resimden kesilip atılır.
 • Kanallar: Bir ya da daha fazla kanal seçilebilir.
 • Alpha Weighting: Bu özellik seçili değilse filtre uygulanırken şeffaflık hesaba katılmaz.

Filtrenin işleyişi aslında bir dizi matematiksel işlemdir. Bu uygulamayı, biri resime ait olan, diğerini bizim belirlediğimiz iki matrisin çarpımı ve elde edilen sonucun resime uygulanması şeklinde özetleyebiliriz.

2. Dilate: Resimdeki koyu bölgeleri resme yayar, böylece resimdeki parlaklık azalırken koyuluk artar.

 

3. Erode: Resimdeki parlak bölgeleri resme yayar, böylece resimdeki parlaklık artarken koyuluk azalır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022