Gimp iki resmi birleştirme – gimp filtreler ( Depth Merge,Film)

İki ya da daha fazla resmi tek resim olarak birleştiren filtrelerdir. Depth Merge ve Film olmak üzere iki adettirler.

1. Depth Merge: İki resim ya da katmanı birleştirmek için kullanılır. Her resmin hangi bölümlerinin görüneceğini belirleyebilirsiniz. Resimlerin her biri maske olarak çalışan bir haritayla eşleştirilir. Resme uygulandığı zaman, maskenin koyu kısımları alttaki resmi gösterir ve parlak kısımlar da resmi maskeler. Bu filtre ile çalışmak için resim ve haritalar aynı büyüklükte olmalıdır. Çok katmanlı bir resme de bu filtreyi uygulayabilirsiniz. Bu durumda seçim yapabilmek için bütün katmanlar bir listede sunulur.

 • Source 1, Source 2: Birleşmede kullanılacak kaynak resimleri tanımlar.
 • Depth Map: Kaynaklar için dönüşüm haritası olarak kullanılacak resimleri tanımlar.
 • Overlap: Resimler arasındaki yumuşak geçişi sağlar.
 • Offset: Bu özellik resimlerin birleşme oranını ayarlar. Resimlerden birinin diğerine
 • göre daha çok ya da daha az ön planda olmasını sağlar.
 • Scale 1, Scale 2: Offset özelliğine benzer. Farkı daha hassas olması ve her bir haritayı ayrı ayrı işlemesidir. Ölçeği daha düşük değere getirdiğinizde resmi daha koyu yapacak, böylece birleştirmede siyah renk ön plana çıkarak resmin daha fazla kısmının görünmesini sağlayacaktır.

2. Film: Birçok resmi bir fotoğraf filmi içinde birleştirir. Resimlerde renk ya da herhangi başka bir özelliği değiştirmez. Filtreyi seçtiğimizde açılan menünün ?Selection? bölümünde yer alan ifadeleri incelersek;

 • Fit Height to Images: Elde edilecek film şeridinin yüksekliğini ana resimlerin yüksekliğine uydurur.
  • Yükseklik: Elde edilecek resmin yüksekliğini ayarlamamızı sağlar. Eğer ana resimlerin yükseklikleri farklı ise belirtilen değere uygun hale getirir.
  • Renk: Resimlerin çevresinde kullanılacak rengi belirler.
 • Start Index: Resimler için kullanılacak başlangıç numarasını belirler.
 • Yazı Tipi: Sayıların yazı tipini belirler.
 • Renk: Sayılar için kullanılacak rengi belirler.
 • At Top, At Bottom: Sayıların film şeridi üzerindeki yerini belirler. (at top: üstte, at bottom: altta)
 • Available Images: Birleştirme için kullanılabilecek resimleri gösterir.
 • On Film: Birleştirmek için kullanılan resimleri gösterir.
 • Ekle: Birleştirilmesini istediğimiz resimleri film şeridine ekler.
 • Kaldır: Film şeridinde kullanmak istemediğimiz resimleri kaldırmak için kullanılır.

Advanced bölümünde yer alan ifadeleri incelersek;

 • Image Height: Film şeridinde yer alan her bir resmin yüksekliğini ayarlar.
 • Image Spacing: Film şeridinde yer alan resimler arası boşluğu ayarlar.
 • Hole Offset: Film şeridinde yer alan deliklerin yerini ayarlar.
 • Hole Width: Film şeridinde yer alan deliklerin enini ayarlar.
 • Hole Height: Film şeridinde yer alan delikler arası boşluğun yüksekliğini ayarlar.
 • Hole Spacing: Film şeridinde yer alan delikler arası mesafeyi ayarlar.
 • Number Height: Sayıların yüksekliklerini, resmin yüksekliğiyle orantılı olarak ayarlar.
Bana Ders Anlat © 2008-2022