Gimp te resimdeki küçük kusurları giderme – gimp filtreler ( HSV Noise, Hurl, Pick, RGB Noise, Slur, Spread,

Resimlerdeki küçük kusurları gidermek için bir bölgeye ya da katmanın tamamına uygulanabilecek filtreler Gürültü ana başlığı altında yeralmaktadır. Bunlar HSV Noise, Hurl, Pick, RGB Noise, Slur ve Spread filtreleridir.

1. HSV Noise: Katmanın tamamına ya da seçili bir bölgesine renk tonu, doygunluk ve parlaklık değerlerini kullanarak

gürültü ekler. Filtreyi seçtiğimizde açılan pencerede resimde görüldüğü gibi dört farklı ayar vardır. Bunları kısa inceleyecek olursak;

  • Holdness: Ne kadar yeni piksel renginin mevcut renge uygulanacağını ayarlamamızı sağlar. 1-8 aralığında değer alır. Düşük değerler daha çok renk tonu değişkeni sağlarken büyük değerler de renk tonu değişkenini azalmasına neden olur.
  • Hue: Renk tonu ayarıdır. 0 – 180 değer aralığındadır.
  • Saturation: Resimdeki dağınık piksellerin doygunluk değerini artırır.
  • Value: Piksellerin parlaklık değerini artırır. Önizleme seçeneğini kullanarak yaptığımız değişikleri eşzamanlı olarak resim üstünde görebiliriz.

2. Hurl: Resimdeki her bir pikseli rasgele bir renge dönüştürür, böylece alfa kanalı içerenler dahil bütün renk kanalları gelişigüzel olacak şekilde farklı renklere değiştirilmiş olur. Olası bütün değerler aynı olasılıkta atanır ve bu işlem esnasında gerçek değerler hesaba katılmaz. Hurl filtresindeki ayarları kısaca inceleyecek olursak;

  • Random seed : Gürültünün rasgelelliğini ayarlar. Bu değeri biz belirleyebileceğimiz gibi randomize seçeneğini işaretli tutarak bu işi programa da bırakabiliriz.
  • Randomization (%): Filtreyi uygulayacağımız katman ya da seçili bölgedeki pikseller belirlediğimiz rastgelelik yüzdesi (Randomization) oranınca etkilenir. Yüksek değerler daha fazla pikselin gürültüden etkilenmesini sağlar.
  • Tekrarlama: Filtrenin kaç kere uygulanacağını belirlememizi sağlar. Tekrar yerine Randomization (%) değerini arttırmak bazen daha çok işe yarar.

3. Pick: Uygulandığı her bir pikseli, merkezinde kendisin bulunduğu bir piksel ve çevresindeki sekiz komşu pikselden seçilen gelişigüzel bir pikselle yer değiştirir. Piksellerin tamamına ya da bir kısmına etki edebilir. Filtreden etkilenecek piksellerin yüzdesini, rastgelelik yüzdesi (Randomization) seçeneği ile belirleyebiliriz. Hurl filtresinde olduğu gibi tekrarlama değeri filtrenin kaç kere uygulanacağını belirlememizi sağlar. Random seed ise gürültünün rastgeleliğini ayarlar. Bu değeri biz belirleyebileceğimiz gibi randomize seçeneğini işaretli tutarak bu işi programa da bırakabiliriz.

4. RGB Noise: Filtre, katmana ya da seçili bölgeye yayılmış gürültü uygular. RGB renk modelini kullanarak kırmızı, mavi ve yeşil değerindeki her bir piksel için gürültü oluşturur. Filtre indisli resimlerde etki göstermez.

Resimde de görüldüğü gibi önizleme ile yaptığınız değişikleri eşzamanlı olarak görebilirsiniz.  Correlated noise seçeneği seçildiğinde bütün kanal değerleri normal yayma değerleri ile çoğaltılır. Böylece uygulayacağımız gürültü kanal değerlerine bağlı hale gelir. Yani küçük değerler koyu renkleri değiştirmezken büyük kanal değerleri resimdeki gürültüyü artırır. Kırmızı, mavi ve yeşil renk değerlerini değiştirebilmek için Independent RGB seçeneği işaretlenmiş olmalıdır. RGB harfleri üç ana rengin İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır (Kırmızı: Red, Yeşil: Green, Mavi: Blue). RGB seçeneği işaretli değilse bütün piksellere aynı gürültü uygulanır böylece piksellerin renk tonlarını çok fazla değişmemiş olur. Bu arada şunu da belirtelim, alfa seçeneği sadece resminize alfa kanalı ekli ise çalışır.

5. Slur: Bu filtre resme aşağıya doğru eriyormuş görünümü verir. Filtre uygulandığında bir piksel genelde altındaki bazen de yanındaki pikselle yer değiştirir.

Filtreyi uygulayacağımız katman ya da seçili bölgedeki pikseller belirlediğimiz rastgelelik yüzdesi (Randomization) oranınca etkilenirler. Random seed ise gürültünün rastgeleliğini ayarlar. Bu değeri biz belirleyebileceğimiz gibi randomize seçeneğini işaretli tutarak bu işi programa da bırakabiliriz. Tekrarlama ise filtrenin katmana kaç kere uygulanacağını belirlememizi sağlar. Büyük değerler piksellerin yer değiştirme mesafesini artırarak daha fazla aşağı doğru erime hissi verir.

6. Spread: Katman ya da seçili bölgedeki her bir pikseli, bizim rastgele seçerek özelleştirdiğimiz pikselle değiş-tokuş yapar. Sadece renk geçişlerinde işe yarar. Düz renkli bölgelerde uygulanmaz. Yeni bir renk oluşmaz. Filtreyi seçtiğinizde açılan pencerede yatay (horizontal) ve düşey (vertical) gürültü değerlerini girerek piksellerin gideceği uzaklığı belirleyebilirsiniz. Önizleme seçili haldeyse yaptığınız her değişikliğin sonucunu eş zamanlı olarak görebilirsiniz. Sayı değerlerinin yanında bir zincir resmi vardır. Eğer zincir birleşik şekilde ise yatay için girdiğiniz değer düşey içinde aynen kabul edilecektir. İsterseniz fareyle üstüne tıklayarak zinciri ayırabilir ve yatay/düşey değerlerini ayrı ayrı girebilirsiniz.

Bana Ders Anlat © 2008-2022