HTML 5 ve yeni özellikler

11 Ağust?ta yazdığım haberler içerisinde yer alan ?HTML5?in yeni elementleri? adlı makaleyi okudum ve konuyu biraz araştırdım. Bu makaleyi baz alarak yeni elementler hakkında genel bir özet çıkardım. Güzel elementler eklenmiş. Neyse yazıya geçelim.

Html?in yeni versiyon çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar bazı elementler ve özellikler üzerinde mutabakat sağlanmış durumda. HTML5?in yeni özellikleri hakkında burada kısa bilgi vererek yenilikler hakkında bilgi edineceğiz.

Yapısal Elementler

Web sitelerini kodlarken belli yapısal kısımlara ayırırız. Üst kısım, içerik kısmı, sol-sağ kolonlar, menü alanı, alt kısım ve içerik alanı. HTML5 geliştiricileride bunları düşünmüşler ve bu alanların her biri için bir element tanımlamışlar. Biz şu an kodlama yaparken bu alanlar için genel <div> elementini kullanmaktayız, yeni elementlerle bu tekil element(<div>) yerine her kısım için bir element kullanma imkanımız olacak. Bu web sayfalarını kodlarken bize bir çok avantaj sağlayacaktır. CSS kodlması açısındanda Buelementlere biraz göz atalım.

section: Kitabın bir bölümü, bölümün bir kısmı veya gerçekte HTML sayfamızın herhangi bir kısmını tanımlamak için kullanabiliriz.
header: Web sayfamızın üst kısım olarak belirlediğimiz kısımı tanımlamak için kullanabiliriz. <head> ile karıştırmayalım.
footer: Web sitemizde alt kısım olarak belirlediğimiz kısımı tanımlamak için kullanabiliriz.
nav: Diğer sayfalara link verilen kısımlar, menü oluşturduğumuz kısımları tanımlamak için kullanabiliriz.
article: Günlüğümüzdeki(blog) bir konu, ansiklopedideki bir bölümü tanımlamak için kullanabiliriz.

Anlamlı Blok Elementler

Yapısal elementlerden daha çok ayrıntıya inen elementlerde bulunmaktadır. Kısacabu yeni elementleri incelersek:

aside: İçerik ile ilişkili ayrıntılar, notlar vb alanlar için içeriğin yanına iliştirilmiş alanları tanımlamak için kullanabiliriz.
figure: Genelde kullandığımız şekil ve açıklaması için eklenmiş güzel element. Hem şekil hemde açıklmasını içeren bir element
dialog: Bu element ismindende anlaşıldığı gibi diyalog, karşıklık sohbet içeren sayfaları daha kolay kodlamamız için eklenmiştir. Bu element <dd> ve <dt> elementlerini alt element olarak kullanır.

Anlamlı Satıriçin  Elementler

Html4?de bilgisayar kodlaması için satıriçin element olarak 5 kod var var, code, kbd, tt, samp. Html5 bunlara bir kaç tane dahaeklemiş.

m(marked): m elementi işaretlenmiş metin olarak tanımlanabilir. Anahtar kelime tabanlı çalışan ara motorları için biçilmiş kaftan olarak değerlendirebileceğimiz bu element, programcılarında işine yarayacaktır.
time: Metin içindeki zaman bilgilerini normal içerikten ayırmamıza yarayan bir element. Bilgiye kolay erişimimizi sağlayan bir element.
meter: Meter elementi özel oranları tanımlayan sayısal değerleri için kullanılır. Altı adet özniteliği vardır: value, min, low, high, max, optimum.
progress: İlerleyen prosesin durmunu göstermek için tanımlanır. Yüklenen resimler için kullanılablir %45 yüklendi yazısını göstermek için mesela. İki adet özniteliği vardır: value ve max. Javascript yardımı ile kolaylıkla yükleme işlemlerimizi yapabilmemizi sağlayacak güzel bir element.

Medya Elementerini

Gelişen web alemi bize artık görsel ve işitsel öğelerin daha çok önem kazandığını gösteriyor. HTML?in bu yönü biraz zayıf kalıyordu bunun için HTMLgeliştiriciler iki adet element eklemişler.

video: Bir çok medya türünü destekleyen video elementi, görsel  medya dosyalarını sitemize  eklememizi kolaylaştıracaktır.
audio: İşitsel medya elementlerini sayfalarımıza eklemek için kullanabilceğimiz bu elementin autoplay ve loop öznitelikleri var.

İnteraktif Elementler

HTML5 Web Aplication1.0 özel bölümünüde içermektedir. Bunun anlamı HTML5 dinamik içeriğe yardımcı olacak elementlerde içerecek olmasıdır. Yeni eklenen bu elementler kullanıcı tercihlerine ve sayfanın sunucudan yeni sayfa açılmasını beklemeden yapacamız işlemler için kullanılacaktır. Sırası ile bu elementleriinceleyelim:

details: Detay elementi başlangıçta gösterilmeyen içerikleri tanımlamak için kullanılır.  legend özniteliği  detayın özetini tanımlamak için kullanılır.
altbilgi veya dipnot olarak kullanılabileceği gibi araç ipucu olarakta kullanılabilir. Eğer open özniteliği kullanılırsa sayfada görüntülenir. Ayrıca kullanıcının tetiklemesi ile gösterip gizleyebiliriz.
datagrid: Datagrid elementi etkileşimli listeler, veri tabloları ve ilişkili listeler için tanımlanır. Bu element javascript yardımı ile çok güzel çalışmlar yapmamıza yardımcı olacaktır. Bir çok veri ile ilişkili işlerimizi çözmemize yardımcı olacak bir element, ajax ile kullanılan veri tabloları, listeleri, vb için hazırlanmış bir element olarak algıladım ben.
menu ve command : menu elementi her biri kendi işlevini yapabilecek command elementlerini içerir. Bir çok amaç için kullanılabilir. type özniteliğinin iki özelliği mevuct toolbar ve popup. İçiçe menu elementi kullanılabilir. Uygulama olarak Windows başlangıç menüsü, popup tipi için örnek ise renk paletini verebiliriz.

Sonuç

Sonuç olarak şunu söyleyebilrimki nesne tabanlı bir kodlama dünyasına uygunolarak genel elementler yerine daha özel elementler kullanmamıza olanaksağlayacak olan Html5.0 bence çok büyük yenilikler ve kolaylıklar sağlayacaktır.Daha temiz ve basit kodlar ile sayfalarımızı oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

Web Applications 1.0 ise başlı başına bir güzellik. Bu standardın Ajax?a yardımcı vetamamlayıcı olarak görüyorum.

Kaynaklar
Bana Ders Anlat © 2008-2022