HylaFAX ve JHylaFAX ile pardusta fax gönderme

Kurunuzda fax sunucusu kullanarak kağıt, toner ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. 

HylaFAXBüyük kurumlar çoğunlukla birden fazla faks hattına sahip oluyorlar. Bu durumda da kağıt, toner gibi sarf malzemelerin masrafları da işletme giderlerinde önemli bir yere sahip oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yazılımsal faks sunucuları en çok tercih edilen çözümlerdendir.

Piyasada birçok faks sunucusu bulunmakta fakat açık kaynak olanlar içerisinde en çok güvenilir ve sağlam olanı HylaFAX?tır. İstediğiniz sayıda faks hattını HylaFAX üzerinde tanımlayıp, istediğiniz numarayı istediğiniz kullanıcıya tanımlayabilir, istemci yazılımlarıyla tek tıkla faks gönderip almalarını sağlayabilirsiniz.

HylaFAX ve üzerine kurulduğu sistemler açık kod ve ücretsiz olduklarından kurumların bütçeleri için oldukça iyi çözümlerdir. HylaFAX birden fazla kullanıcının bir ya da daha çok çevirmeli modem üzerinden faks gönderip almasını sağlayan bir faks sunucusudur. Kurumsal seviyede servis vermek için tasarlanmış olan bu yazılım, sunucu-istemci mimarisinde tasarlandığından ağ üzerindeki tüm istemcilerden ulaşmak mümkündür.

Faks sunucusunu platform bağımsız olarak sisteminize bağlı bir yazıcı gibi ya da e-posta gönderir gibi kullanabilirsiniz. Faks alıp gönderirken bir faks makinesine ve kâğıda ihtiyacınız olmadığından yatırım ve giderlere epey katkınız olacak. Sunucu tarafı Unix tabanlı olmasına rağmen istemcileri tüm platformlar için bulunduğundan bu hizmeti platform bağımsız olarak yorumlamak, yanlış olmaz.

Kurulum

  • Paket Yöneticisi’nden HylaFAX paketini yükleyin.
  • Sunucunun ayarlanması için konsoldan bazı işlemler yapmak gerekiyor.

Aşağıdaki yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Yetkili kullanıcı haklarını alın, parola kısmında yazdıklarınız ekranda görünmeyecektir.

fdonmez@fdonmez-pardus ~ $ su

Programın ihtiyaç duyduğu bir bağı oluşturuyoruz.

fdonmez-pardus fdonmez # ln -s /usr/bin/mkfifo /bin/

faxsetup komutuyla HylaFAX?ın ayarlarını değiştirmeye başlayabiliriz.

fdonmez-pardus fdonmez # faxsetup

Program çalışmaya başlayınca önce HylaFAX?ın sürüm numarasını bize bildirecek, daha sonra çalışması için gerekli pek çok işlemi otomatik olarak yapacaktır. Bu sırada ekrana yapılan işlemlerle ilgili mesajlar yazılacaktır, bu mesajları takip etmenize gerek yok.

Setup program for HylaFAX ™ 4.4.4. ….

Şirin bir faks makinesi...Program bizden bazı bilgiler isteyecek bunları aşağıdaki gibi giriyoruz:
HylaFAX configuration parameters are:

[1] Init script starts faxq:  yes
[2] Init script starts hfaxd:  yes
[3] Start old protocol:  no
[4] Start paging protocol:  no

Are these ok [yes]? (Enter ile [Yes] değerini kabul edin)
No scheduler config file exists, creating one from scratch.
Country code [1]? 90 (Uluslararası telefon kodu)
Area code [ ]? 282 (Şehirler arası telefon kodu)
Long distance dialing prefix [1]? 0 (Bunun değeri 0 olacak)
International dialing prefix [011]? 00 (Bunun değeri 00 olacak)
Dial string rules file (relative to /var/spool/fax) [?etc/dialrules?]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Tracing during normal server operation [1]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Default tracing during send and receive sessions [0xffffffff]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Continuation cover page (relative to /var/spool/fax) [] ? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Timeout when converting PostScript documents (secs) [180]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Maximum number of concurrent jobs to a destination [1]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Define a group of modems [ ]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Time of day restrictions for outbound jobs [?Any?]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Pathname of destination controls file (relative to /var/spool/fax) [ ]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Timeout before purging a stale UUCP lock file (secs) [30]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Max number of pages to permit in an outbound job [0xffffffff]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Syslog facility name for ServerTracing messages [daemon]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
The non-default scheduler parameters are:
CountryCode: 90
AreaCode: 282
LongDistancePrefix: 0   
InternationalPrefix: 00

Are these ok [yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin ve servis ayarlarını onaylayın.)
Creating new configuration file /var/spool/fax/etc/config…

Restarting HylaFAX server processes.
Should I restart the HylaFAX server processes [yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin ve faks sunucusu yeni ayarlara göre yeniden başlatılacak)

HylaFAX Sunucusu başladığında sisteminize bağlı olan faks arabirimini arayacaktır. Faks?ı ayarlamak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Do you want to run faxaddmodem to configure a modem [yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Serial port that modem is connected to [ ]? ttyS0 (Çevirmeli modeminizin bağlı olduğu portu seçin. )

Ben modem olarak harici U.S.Robotics kullandım Com1 portunda bağlı olduğundan ttyS0 portunu kullandım, diğer seçenekler şöyle;

(ttyS0=Com1, ttyS1=Com2, ttyS2=Com3.vs)) Bkz:adım 14
Country code [1]? 90 (Modeminizin arama ayarları için ülke kodunuzu girin)
Area code [415]? 282 (Şehirler arası telefon kodu)
Phone number of fax modem [+1.999.555.1212]? +90.282.685.xxxx  (Faksı gönderecek olan telefon hattının numarasını girin)
Local identification string (for TSI/CIG) [?NothingSetup?]?
Falanca Filanca Ltd.Şti. (Faks sunucusundan faks gönderen kurumun ünvanını girin)
Long distance dialing prefix [1]? 0 (0 değerini girin)
International dialing prefix [011]? 00 (00 değerini giriniz)
Dial string rules file (relative to /var/spool/fax) [etc/ dialrules]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Tracing during normal server operation [1]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Tracing during send and receive sessions [11]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Protection mode for received facsimile [0600]? 0644 (0644 değerini girin )
Protection mode for session logs [0600]? 0644 (0644 değerini girin )
Protection mode for ttyS0 [0600]? 0666 (0666 değerini girin )
Rings to wait before answering [1]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Modem speaker volume [off]? Low (Faks alıp gönderirken çevirmeli modemin çıkardığı sesin seviyesini off,low,medium ve high?ten birini seçin)
Command line arguments to getty program [?-h %l dx_%s?]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Pathname of TSI access control list file (relative to /var/spool/fax) [??]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Pathname of Caller-ID access control list file (relative to /var/spool/fax) [? ?]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Tag line font file (relative to /var/spool/fax) [etc/lutRS18.pcf]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Tag line format string [?From %%l|%c|Page %%P of %%T?]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Time before purging a stale UUCP lock file (secs) [30]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Hold UUCP lockfile during inbound data calls [Yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Hold UUCP lockfile during inbound voice calls [Yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Percent good lines to accept during copy quality checking [95]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Max consecutive bad lines to accept during copy quality checking [5]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Max number of pages to accept in a received facsimile [25]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Syslog facility name for ServerTracing messages [daemon]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Set UID to 0 to manipulate CLOCAL [??]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)
Use available priority job scheduling mechanism [??]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)

Şimdi ekranda ayarlarınızın bir özetini göreceksiniz.

Are these ok [yes]? (Enter ile modeminizin ayarlarını da onaylayın)

Sıra modemle iletişime geçmede

HylaFax verdiğiniz ayarlar doğrultusunda modeminizle iletişime geçmeye çalışacak ve fonksiyonlarını sınayacaktır. Bu sırada modemden aldığı bazı bilgileri ekrana yazacaktır, daha sonra sizden bu sonuçları onaylamanızı isteyecek:

Hmm, this looks like a Class 1 modem.
Are these ok [yes]? (Enter ile modeminizin sınanma sonuçlarını onaylayın)

Son olarak bir onaylama daha yapıyoruz:
CountryCode: 90     
AreaCode: 282     
LongDistancePrefix: 0 
InternationalPrefix: 00
DialStringRules: etc/dialrules   

Are these ok [yes]? (Enter ile varsayılan değeri kabul edin)

Bundan sonra aşağıdaki gibi bir bilgi ekrana gelecektir. Modemin bağlı olduğu yeri bir yere not etmeniz iyi olur, örneğimizde ttyS0.
Don?t forget to run faxmodem(8C) (if you have a send-only environment) or configure init to run faxgetty on ttyS0.

Sisteminizde kullanmak istediğiniz başka bir modem varsa Enter ile onu da ayarlamaya başlayabilirsiniz, yoksa bu soruya da No diyerek geçiyoruz.

Do you want to run faxaddmodem to configure another modem [yes]? No

Şu anda sunucumuz neredeyse hazır, ancak sunucuyu kullanacak kullanıcıları eklememiz gerekiyor. Aşağıdaki komut ile sunucuyu kullanacak IP grubunu ya da tek tek ip adreslerini ekleyin. Tabi burada sizin ağınızdaki IP adresleri farklı olacaktır.

kwrite /var/spool/fax/etc/hosts.hfaxd (Açılan pencereye aşağıdaki gibi ekleme yaparak kaydettikten sonra kapatın)

192.168.1 (192.168.1.0/24 şeklinde tüm ağı)
192.168.1.44 (tek bir IP de tanıtabilirsiniz.)

Aşağıdaki komut ile istemcilerde kullanılacak kullanıcıları ekleyin.

faxadduser fdonmez

Son olarak aşağıdaki komut ile sunucuyu sınayabilirsiniz.

Faxstat

Eğer herşey yolundaysa aşağıdaki komut ile sistem başlangıç betiğini açın.

kwrite /etc/conf.d/local.start (Açılan pencereye aşağıdaki gibi ekleme yaparak kaydettikten sonra kapatın.)

Faxmodem ttyS0 (ttyS0 benim modemim Com1 portuna bağlı olduğu için yazdım. Sizler kendi portunuza göre yazacaksınız. )

faxgetty -D ttyS0

HylaFAX
Sisteminizi yeniden başlattığınızda faks sunucunuz istemcilerin tüm isteklerine cevap vermeye hazır durumda olacaktır.

JHylaFAX

Sadece gelen/giden faks durumunu takip edip, geçmişe dönük fakslara bakacaksanız JHylaFAX basit ama işlevsel bir yazılım. HylaFAX?ı kurduktan sonra gelen ve giden faksları yönetmek için bir yazılıma ihtiyacımız olacak. JHylaFAX, HylaFAX sunucusu için hazırlanmış zarif arayüzlü ve hızlı bir istemci. Gönderilen ve alınan faksları saklayarak biriktirir ve .tiff biçiminde görüntülemenize izin verir.
JHylaFAX
Programı ilk açtığınızda ayarlarını yapabilmeniz için kurulum sihirbazıyla başlar. Kurulum sihirbazında sırasıyla HylaFAX sunucunun adresini ve tanımlı kullanıcı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Daha sonraki adımda kullanıcının görünür adı soyadı ve e-posta bilgilerini girdikten sonra son olarak faksları görüntülemek için kullanılacak yazılımları seçeceğiniz görüntüleyici ayarlarını girerek ayarları bitiriyoruz.

JHylaFAX?ın basit ve kolay anlaşılabilir bir arayüzü vardır. Sekmeli pencereler sayesinde kullanımı da oldukça kolaydır. Gelen faksların listesi Alınan sekmesinde, gönderilmekte olan faksların listesi Gönderiyor sekmesinde, gönderilmiş faksların listesi Bitti sekmesinde bulunur. Faks göndermek için araç çubuğundan faks gönder düğmesine basarak faks gönderilecek numarayı ve belgeyi seçmeniz yeterlidir. Gönderiyor sekmesindeyse gönderilen faksların gönderilip gönderilmediği, kaç arama yapıldığı, belgenin kaç sayfa olduğu gibi bilgilerini izleyebilirsiniz. Listelerdeki fakslardan birinin üzerine çift tıklayarak TIFF biçimindeki faksı görüntüleyebilirsiniz.

HylaFAX

HylaFAX sunucunuzu ağınızdaki Windows istemcilerden kullanmak için de Türkçe desteği olan YajHFC istemcisini kullanabilirsiniz. YajHFC?yi kurduğunuzda sizden HylaFAX sunucusunun IP adresini ve yetkili kullanıcı bilgisini istiyor. Sonra JHylaFAX istemcisine benzer bir arayüzü kullanarak fakslarınızı yönetebiliyorsunuz. YajHFC bir yazıcı olarak sisteme ekleniyor yani bilgisayarınızdaki bir belgeyi faks çekmek istediğinizde tıpkı yazıcıya gönderir gibi YajHFC?nin sanal faks yazıcısına yazdırma yapabiliyorsunuz. YajHFC bunu HylaFAX sunucusuna faks olarak gönderiyor.

pardus dersleri, kaynak : http://www.ozgurlukicin.com

Bana Ders Anlat © 2008-2022