Javascript Break ve Continue

Şartlı döngüde, tekrar eden iş, şartın yerine geldiği noktada kendiliğinden kesilecektir. Aynı otomasyonu “for” döngüsünde break (kes) ve continue (devam et) komutlarıyla biz de sağlayabiliriz.

 

Javascript, Break ile karşılaştığı anda döngüyü keser ve icraata döngüden sonraki ilk ifadeden devam eder. Continue ise Javascript?in döngünün o andaki adımını durdurup, döngünün başına dönmesini sağlar; döngü baştan devam eder.

dongu1.htm adıyla kaydettiğiniz dosyada, fahrenhayt?ı hesaplattırdığınız komutla, bunu HTML belgesine yazdırdığınız komut arasına şu satırı koyarak, dosyayı, dongu3.htm adıyla saklayın.

if (santigrad == 13) continue 

Browser?da incelediğinizde, Fahrenhayt derecenin 13 santigrad derece için hesaplanmadığını göreceksiniz. Eklediğiniz satırdaki “continue” komutu, santigrad 13?e eşitlendiğinde, döngüyü olduğu yerde keserek, bir sonraki adımdan yeniden başlattı. Eklediğiniz bu satırdaki “continue” kelimesini “break” diye değiştirir, dosyayı dongu4.htm adıyla kaydeder ve sayfayı Browser?da açarsanız, bu kez listenin 12?de kesildiğini göreceksiniz; çünkü break komutu döngüyü olduğu yerde durdurup, Javascript?i bir sonraki adımdan devama zorladı.

Bana Ders Anlat © 2008-2022