Javascript Switch deyimi

Javascript?in switch (değiştir) komutu, programın bir değişkenin değerine göre, belirli bir işi yapmasını sağlar. Sözgelimi, elektronik satış sitenizde, müşteri-ziyaretçiniz, alacağı gömleğin beden ölçüsünü seçecek ve siz de bu ölçüye göre, siparişi

 kaydedecek ve müşteriye siparişin alındığını bildireceksiniz. Javascript programının mantığı şöyle olacak: “Müşteri büyük beden?i seçti ise Büyük bedenle ilgili işleri yap; küçük bedeni seçti ise küçük bedenle ilgili işleri yap; orta bedeni seçti ise orta bedenle ilgili işleri yap!” Javascript?e switch komutu, bir veri kümesi gösterilerek verilir ve bu veri kümesi içinde hangi değere göre ne yapacağı case (halinde) ifadesiyle bildirilir: “Değerin A olması halinde şu işi yap; değerin B olması halinde şu işi yap!” gibi. Şimdi şu kodu düzyazı programında yazın ve dosyayı dongu6.htm adıyla kaydedin:

 

<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <TITLE>Javascript'te Switch</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2"> <!-- Javascript kodunu eski sürüm Browserlardan saklayalim // degiskeni tanımlayalım var olcu // degiskeni ziyaretciden alalım olcu = prompt("Ölçünüzü belirtin: B-Büyük K-Küçük O-Orta", "O") // bu degiskene göre yanıt verelim switch (olcu) 	{ 	case "O" : 	case "o" : 		alert ("Orta boy gömlek siparişiniz alındı!") 		break 	case "B" : 	case "b" : 		alert ("Büyük boy gömlek siparişiniz alındı!") 		break 	case "K" : 	case "k" : 		alert ("Küçük boy gömlek siparişiniz alındı!") 		break 	default: alert ("Lütfen beden ölçünüzü belirtiniz!") 	} // --> </SCRIPT> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> 

Bu sayfayı Browser?da açtığınızda, karşınıza bir diyalog kutusu gelecektir. Bu kutuda varsayılan değer olarak Orta Boy ölçü için O harfi bulunuyor. isterseniz, komutta değişiklik yaparak. bu kutuya istediğiniz değeri girebilirsiniz. Javascript, bu kutunun sağlayacağı değeri, “olcu” adı altında, switch komutuna iletiyor; switch komutu da “olcu” bilgisinin üç ayrı halinde üç ayrı yanıt veriyor. Böyle bir programı gerçek hayatta uygularken, yapılacak iş olarak sadece bir Alert kutusuyla yetinmeyerek, söz gelimi bu noktada Javascript?i farklı fonksiyonlara sevkederek, diyelim ki bir sipariş belgesi hazırlatabilirsiniz. Bu örnekte Javascript, olcu bilgisinin farklı hallerinde sadece farklı uyarı kutuları vermekle yetiniyor. Bu programda dikkatinizi çeken bir diğer nokta, her bir hale ilişkin case grubunda yer alan break komutu olmalı. Olcu isimli switch döngüsünün işi gerekli mesajı verdikten sonra bittiğine göre, Javascript?in diğer case?leri değerlendirmesini önlememiz gerekir; bunu break ile sağlıyoruz.

Ayrıca bu programda, ziyaretçi ile ilişkilerde gözönünde tutmanız gereken bir ilkenin uygulandığını görüyorsunuz: ziyaretçinin büyük beden için büyük ya da küçük harf B tuşuna basacağını bilmediğimiz için, kendimizi her iki ihtimale karşı da hazırlıyoruz. İyi bir programcılık tekniği, özellikle ziyaretçilerden girdi beklediğiniz hallerde, büyük harf-küçük harf durumlarına karşı hazırlıklı olmaktır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022