Javascript çerçeve kullanımı, javascript frame

javascript frame : Çerçeve tekniği bir web sayfası üzerinde birden fazla web sayfası görüntülenmek istendiğinde kullanılır.

Javascript açısından her bir çerçeve bir pencere sayılır. Bunların içeriğini kontrol etmek için belli komut stilleri vardır.

Şimdi onları görelim:

Top: En üst pencere (Yani tarayıcının kendisi)
Parent: Herhangi bir çerçeveyi oluşturan düzenleyici bölüm
Self: Çerçevenin kendisi

Javascript çerçeve düzenleyici(FrameSet)leri içerisindeki diğer alt çerçeveleri 0 ‘dan başlayarak numaralar. Bu numaralar yardımıyla çerçeve özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin iki tane çerçeveye sahip bir sayfada birinci çerçeve parent.frames[0] diğeri ise parent.frames[1] olarak adlandırılır. Örneğini verdiğimiz gibi iki çerçeveli bir web sayfamız olduğunu varsayalım.

Ana sayfamız ki bu sayfa tarayıcıya sayfanın iki html sayfasında oluştuğunu söyleyen , çerçeve düzenleyicisinin olduğu sayfanın kodları şu şekilde yapın.

Bu sayfayı frame.html olarak kaydedin.

<html>
<head>
<title>Frame (Cerceve)</title>
</head>
<!– frames –>
<frameset cols=”50%,*”>
<frame name=”sol” src=”sol.html”>
<frame name=”sag” src=”sag.html”>
</frameset>
</html>

Bu sayfayı sol.html olarak kaydedin.

<html>
<head>
<title>Sol Frame</title>
</head>
<body>
<script language=”javascript1.2″>
<!–
parent.frames[0].document.write(“SOL taraf”);
–>
</script>
</body>
</html>

Bu sayfayı sag.html olarak kaydedin.

<html>
<head>
<title>Sag Frame</title>
</head>
<body>
<script language=”javascript1.2″>
<!–
parent.frames[1].document.write(“SAG taraf” );
–>
</script>
</body>
</html>

Bana Ders Anlat © 2008-2022