Javascript diziler, javascript array

javascript array : Bir değişkene birden fazla değer atamak istediğimizde dizileri kullanırız.
Diziler aynı anda sahip bir seri değişkeni saklamak için kullanılır. Diziler Javascript de sıfır dizinle başlar
Dizi Yaratmak

<script language=”javascript”>
<!–
var sayilar=new Array(3); //3elemanlı birdizi
sayilar[0]=5; //diziye değer aktarma
sayilar[1]=6;
sayilar[2]=7;

}
–>
</script>
Dizi Yöntemleri
Diziyi yönetebilmek için dizi nesnesinin yöntemlerini kullanmamız gerekir.

concat Üçüncü bir dizi yaratmak için iki diziyi birleştirir
join Bir dizinin öğelerini bir dizi içerisinde bir araya getirir.
Pop dizinin son öğesini siler
Shift dizinin ilk öğesine siler
Push diziye eleman ekler
Reverse dizi öğelerini tersine çevirir.
Sort dizi elemanlarını sıralar
Dizi yöntemleri
Diziyi yönetebilmek için dizi nesnesinin yöntemlerini kullanmamız gerekir.

concat Üçüncü bir dizi yaratmak için iki diziyi birleştirir

join : Bir dizinin öğelerini bir dizi içerisinde bir araya getirir.
Pop : dizinin son öğesini siler
Shift : dizinin ilk öğesine siler
Push : diziye eleman ekler
Reverse :dizi öğelerini tersine çevirir.
Sort : dizi elemanlarını sıralar

<script language=”javascript”>
<!–
var sayilar=new Array(3); //3elemanlı birdizi
sayilar[0]=6; //diziye değer aktarma
sayilar[1]=5;
sayilar[2]=7;
sayilar.sort(); //dizi elemanlarını sıralar
sayilar.push(11,10,20); //push(diziye eleman ekler)
for(i=0;i<sayilar.length;i++){
document.write(sayilar[i]+”<br>”);
}
document.write(“Dizi Elemanları=” + sayilar.join() +”<br>”); //dizinin tüm elemanlarını birlikte getirir
sayilar.reverse(); // bir dizinin öğelerini tersine çevirir
sayilar.pop(); //dizinin son elemanı siler
document.write(“Dizi Elemanları=” + sayilar.join() +”<br>”);
–>
</script>

Bana Ders Anlat © 2008-2022