Javascript Değişkenleri Değerlendirme (Eval)

Buradaki örneğimizde yer almamakla birlikte bu bölümü bitirmeden bir metoddran daha söz edelyim. Javascript?in kendi hazır fonksiyonları içinde en az kullanılanı hangisidir diye sorarlarsa Değerlendirme Fonksiyonu olan eval()?dir derseniz,   yanılmamış olursunuz. Buna karşılık, Javascript?in hemen hemen en kullanışlı fonksiyonlarından biri de eval() fonksiyonudur.

Bir kere, eval(), programcıyı satırlarca kod yazmaktan kurtarır. Diyelim ki, Javascript programınızın bir yerinde

var toplamTutar = "((siparisMiktarı * fiyatTL) * vergi)" 	if (vergiYok) { 	toplamTutar = "(siparisMiktarı * fiyatTL)" 	} ....... 

şeklinde bir kodunuz var. Daha sonra programın herhangi bir yerinde,

document.write(eval(toplamTutar)) 

demekle, bütün bu üç-dört satırlık kodu yazmış olursunuz. eval() sizin için değişkenlerin değerlerini bulup, sonucu değerlendirip, arzu ettiğiniz yere yazacak veya iletecektir. Bu fonksiyondan ilerde yararlanacağız.

Bana Ders Anlat © 2008-2022