Javascript setTimeout(“fonksiyonun_adı”, milisaniye)

Örnek fonksiyonumuza dönersek; çevirme ve bulunan alfanümerik değeri HTML?in Form nesnesinin bir ögesinin içeriği olarak atama işleminden sonra, “kronometre” adını verdiğimiz bir değişken görüyoruz; fakat bu değişkenin değeri oldukça farklı bir ifade içeriyor: setTimeout().

setTimeout(), Javascript?in 1.2 sürümüyle gelen ve kendi kendisinin zamanlamasını belirleyen bir metoddur. Buradaki örnekte, “kronometre” değişkeninin değeri olarak, “tarihsaat” fonksiyonumuzun, her 1000 milisaniyede bir yenilenmesini istiyoruz. Bunun sonucu, Javascript, fonksiyonu her bin milisaniyede bir çalıştıracak, ve bunun sonucu olarak HTML sayfasındaki formda saatkutusu isimli kutunun değeri sürekli yenilenecektir.

Bu metoddan yararlanarak, Javascript?e, sözgelimi her sabah 6:30?da bir iş yaptırabiliriz. Bunun için, söz gelimi setTimeout metodunu içeren değişkeni, şöyle bir döngü içine koyabiliriz:

if ((saat.getHours() == 6) && (saat.getMinutes() == 30)) 	{ 	//burada ne gibi işler yapılacaksa o işe ait komutlar olabilir, örneğin: document.saatForm.saatkutusu.value = saat.toString() //sonra setTimeout metodunu içeren zamanlama ifadesi gelir: 		kronometre = setTimeout("tarihsaat()",10000) 	} 

Böyle bir döngü içine alındığı zaman kronometre sadece sabah 6:30?da saati ve tarihi gösterecektir.

Bana Ders Anlat © 2008-2022