Javascript events, olaylar

Javascript events, olaylar
1. onclick Fareyle tıklamayı ifade eder.
2. ondblclick Fareyle çift tıklamayı ifade eder.
3. onmouseover Farenin imleciyle üzerine gelmeyi ifade eder.
4. onmouseout Farenin imlecini üzerinden çekmeyi ifade eder.
5. onmousedown Fare düğmesine basmayı ifade eder.
6. onmouseup Fare düğmesini bırakmayı ifade eder.
7. onload Sayfanın yüklenmesini ifade eder.
8. onunload Sayfanın kapatılmasını ifade eder.
9. onchange Form aracının değişmesini ifade eder.
10. onsubmit Form bilgilerinin gönderilmesini ifade eder.
11. onreset Form bilgilerinin silinmesini ifade eder.
12. onselect Form aracının seçilmesini ifade eder.
13. onblur Form aracının pasif hale geçmesini ifade eder.
14. onfocus Form aracının aktif hale geçmesini ifade eder.
15. accesskey İstenen karakterin girilmesini ifade eder.
16. tabindex Nesnelerin işlem sıralamasını numaralandırır.
17. onkeydown Tuşun basılmasını ifade eder.
18. onkeyup Tuşun salınmasını ifade eder.
19. onfocus Tuşun basılıp salınmasını ifade eder.

Bana Ders Anlat © 2008-2022