Php de png resim üzerine yazı yazdırma

Bu kod sayesinde sitenizdeki resimlerin, butonlarınüzerine metin yazabilirniz.

<?php

header(“Content-type: image/png”);
$string = $_GET[‘text’];//veya “Buton Yazısı”
$im = imagecreatefrompng(“images/button1.png”);
$turuncu = imagecolorallocate($im, 220, 210, 60);
$px = (imagesx($im) – 7.5 * strlen($string)) / 2;
imagestring($im, 3, $px, 9, $string, $turuncu);
imagepng($im);
imagedestroy($im);

?>

——————

php scriptleri

Bana Ders Anlat © 2008-2022